Powstaje raport o dostępie do informacji publicznej w małopolskich gminach

W pierwszej połowie br. Fundacja Stańczyka przeprowadziła monitoring dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast województwa małopolskiego.

Szczegółowy opis i wyniki monitoringu oraz sporządzony na ich podstawie ranking przejrzystości urzędów gmin i miast woj. małopolskiego zawarliśmy w roboczym dokumencie, który pod koniec sierpnia przesłaliśmy do wszystkich 182 urzędów. Po uwzględnieniu otrzymanych z gmin uwag przygotowana zostanie ostateczna wersja dokumentu. Rezultaty monitoringu, w tym ostateczna wersja rankingu, zostaną zawarte w publikacji pt. „Realizacja trybu wnioskowego dostępu do informacji publicznej w gminach województwa małopolskiego. Raport z monitoringu”, która zostanie wydana na przełomie września i października br.

Monitoring był pierwszym etapem projektu pn. “Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”, który Fundacja realizuje od października 2011 do września 2013 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy “Bona Fides” przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Na najbliższe miesiące zaplanowane są działania informacyjno-szkoleniowe skierowane do pracowników urzędów oraz mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W dn. 26 października br. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. “Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. małopolskiego”. Podczas konferencji głos zabiorą eksperci z dziedziny prawa do informacji publicznej, będzie ona też okazją do przedstawienia wyników raportu i wyróżnienia najlepszych urzędów.
Na podstawie wyników monitoringu przygotowany zostanie program bezpłatnych szkoleń nt. dostępu do informacji publicznej. Przewidujemy 10 jednodniowych szkoleń dla pracowników urzędów miast i gmin (w okresie październik 2012 – styczeń 2013) oraz kolejnych 10 dla mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (w okresie styczeń – kwiecień 2013).

Projekt zakończy się przeprowadzeniem ponownego badania 20% odpowiednio dobranych urzędów, dzięki czemu dowiemy się jaki % urzędów poprawił standardy udostępniania informacji publicznej na wniosek. Pozwoli to nam odpowiedzieć na ile został zrealizowany cel główny projektu, czyli poprawa standardów udostępniania informacji publicznej na wniosek w 30% urzędów gmin i miast województwa małopolskiego i śląskiego poprzez zwiększenie liczby kompletnych odpowiedzi na wnioski o informację publiczną oraz zmniejszenie liczby działań, które są niezgodnych z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach internetowych: Fundacji Stańczyka oraz Bona Fides.