Prawo w działalności obywatelskiej: Delegujemy w NGO. Upoważnienia, pełnomocnictwa i klauzule w umowach

 

DELEGOWANIE. Trudne hasło w wielu organizacjach pozarządowych. Zajęcie się nim wymaga refleksji nad naszym sposobem zarządzania organizacją i zespołem, nad zaufaniem, adekwatnym doborem osób do zadań oraz niekiedy nadmierną chęcią kontroli. Delegowanie wiąże się również z problemami technicznymi i prawnymi.

Jak sformułować pełnomocnictwo czy upoważnienie, by było tym, o co nam chodzi? By nie było przesadne albo zbyt ogólne względem zadań, które chcemy delegować? Kiedy warto je udokumentować? Jak to robić?

Czy w umowach powinny być jakieś klauzule odnoszące się do decyzyjności i reprezentacji? Jak je konstruować?

Czy pełnomocnictwa, upoważnienia, klauzule w umowach mogą być zabezpieczeniem na przyszłość interesu organizacji oraz bezpieczeństwa prawnego członków zarządów?

23 listopada 2017 r. w godz. 18:00-20:30 w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych (ul. Krasickiego 18) odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych pt. “Delegujemy w NGO. Upoważnienia, pełnomocnictwa i klauzule w umowach”. Spotkanie będzie miało wymiar bardzo praktyczny. Planujemy pracę nad konkretnymi przypadkami – case study, wzmacniające świadomość tego, jaki zakres uprawnień delegujemy danej osobie, stosując takie lub inne zapisy w upoważnieniach czy pełnomocnictwach.

Wsparcie merytoryczne podczas spotkania zapewnia Przemek Żak, szef Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, której jest też współzałożycielem. Ekspert prawny ws. prawa ngo, w tym zespołu przy OFOP, specjalista instrumentów prawnych kontroli obywatelskiej. Współpracował nad nowelizacją prawa o stowarzyszeniach (m.in. autor projektu uzasadnienia). Zwolennik holistycznego podejścia przy zarządzaniu organizacją, ujmowania odpowiedzialności i ryzyka prawnego jako zjawisk, wykraczających poza kategorie czysto formalne. Fan zwinnych metodyk zarządzania Agile w ngo. Szkoleniowiec i doradca prawny, prowadzi prywatną praktykę w formie spółki. Członek Stowarzyszenia Watchdog Polska, Stańczyka, oraz Dialog Społeczny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 listopada za pośrednictwem formularza: http://bit.ly/231117godz18

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają niebawem materiały wprowadzające do tematu do poczytania przed spotkaniem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Będzie to drugie z cyklu spotkań edukacyjnych “Prawo w działalności obywatelskiej” organizowanych przez Fundację Stańczyka we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi, ważnemu dla działaczy społecznych.