Program Dobre Prawo (od 2016/17)

Co robimy?

Przegląd informacji opublikowanych na naszej stronie www o naszych działaniach od wprowadzenia kategorii programu dostępny jest TUTAJ.

O co nam chodzi?

Nakierowany na działania centralne wokół pilnowania oraz rzecznictwa wokół dotychczasowych jak i proponowanych rozwiązań prawnych, mających znaczenie dla podstawowych praw i wolności objętych działaniami Fundacji tj. głównie prawa do informacji oraz wolności zrzeszania się i aktywności społecznej w formule organizacji.

Poza tym Program obejmuje planowanie działań edukacyjnych jak i animowanie dyskusji w zakresie prawa w działalności obywatelskiej.

Więcej o założeniach i koncepcji Programu można przeczytać w tekście założycielskim Przemka Żaka Dobre prawo dla NGO i aktywności obywatelskiej [TUTAJ].

Geneza Programu.

Dobre Prawo to efekt ewolucji w wyniku doświadczeń i dojrzewania tej części działań z poprzedniego – Programu Prawnego [zob. TU], który pierwotnie skupiony był wokół działań szkoleniowych i doradczych dla ngosów oraz obsługi prawnej Fundacji. Wraz z ewaluacją blisko 5 letniego doświadczenia przy zmianie prawa o stowarzyszeniach i innych skierowanych na legislację aktywności, jak i pozostałych doświadczeń w ramach prac strategicznych (2014-2016) Program zmienił zarówno nazwę, obszar działań jak i funkcję – oddzielając się od zespołu prawników przy Fundacji, na rzecz służenia jedynie myśleniu i organizowaniu samych działań statutowych.

Szef Programu.

Przemysław Żak, przemyslaw.zak@stanczyk.org.pl