Konferencja: 

Przyjazny Urząd

Dostęp do informacji publicznej na wniosek
w urzędach gmin województwa małopolskiego

Kraków, Hotel Campanile (ul. św. Tomasza 34)
piątek, 26 października 2012 r.

 

PROGRAM

 

9.30 REJESTRACJA
Moderacja konferencji: Przemysław Żak
10.00 Rozpoczęcie konferencji
Prezentacja działań Fundacji Stańczyka
Przemysław Żak – członek zarządu Fundacji Stańczyka
Wprowadzenie do projektu „Przyjazny Urząd”
Małgorzata Fedas – koordynatorka projektu, Fundacja Stańczyka
Sesja I Dostęp do informacji publicznej w urzędach gmin i miast województwa małopolskiego
10.15 Prezentacja wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie 2012 r. monitoringu dostępu do informacji publicznej w urzędach gmin województwa małopolskiego
Omówienie dobrych i złych praktyk udostępniania informacji publicznej
Jan Niedośpiał – członek zarządu Fundacji Stańczyka
10.40 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów prawnych i zespołu prowadzącego monitoring
11.30 Wręczenie dyplomów najbardziej przejrzystym urzędom Małopolski
11.45 PRZERWA KAWOWA
Sesja 2 Wybrane problemy w stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej – interpretacje, rozbieżności w orzecznictwie
12.00 Informacja publiczna a sprawy prywatne władzy publicznej
dr Mariusz Kotulski, Katedra Prawa Administracyjnego UJ
12.40 Dokumenty wewnętrzne i opinie – jawność uznaniowa
Szymon Osowski, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
13.20 Pojęcie informacji przetworzonej po nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej – czy nastąpi zmiana dotychczasowego rozumienia pojęcia?
dr Grzegorz Sibiga, Zakład Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN
14.30 LUNCH