Program Prawny jest jednym z trzech programów, realizowanych w ramach działalności statutowej Fundacji Stańczyka. W ramach niego prowadzone są projekty, a między nimi doradztwo prawne pro bono, mające na celu wsparcie prawne organizacji pozarządowych. Drugim elementem programu jest prowadzenie porad pro publico bono w ramach poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych, które borykają się z problemami w kontakcie z administracją, a sytuacja wskazuje na pewne zaniedbania, czy naruszenia ze strony organów lub potrzebna jest interwencja. Wsparcie dla osób fizycznych nie oznacza prowadzenia i doradzania w sprawach, które nie wskazują na istnienie szerszego zjawiska, czy nieprawidłowości. Przyjęcie konkretnej sprawy uzależnione jest od wstępnej analizy również pod względem zgodności z celami statutowymi Fundacji.

Program Prawny uczestniczy również aktywnie w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, związanych z prowadzonymi działaniami strażniczymi, wspierając członków Programu Działań Strażniczych i Przejrzystego Krakowa wiedzą na temat aspektów prawnych m.in. dostępu do informacji publicznej. Działalność Program Prawnego oparta jest na pracy wolontariackiej członków.

Członkostwo w Programie Prawnym umożliwia nabycie doświadczenia w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania NGO. Osoby zaangażowane mają możliwość uczestnictwa w prowadzonych doradztwach, a pomagając przy formułowaniu porad nabywają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również uczą się kontaktu z beneficjentami. Wolontariusze zdobywają praktyczne umiejętności np. jak zrozumiale formułować porady i opinie. Młodsi doradcy mają również możliwość prowadzenia samodzielnie doradztw pod kierownictwem merytorycznym doradców.

Jeżeli jesteś zainteresowany/-a uzyskaniem porady lub konsultacji wyślij zgłoszenie na doradztwoprawne@stanczyk.org.pl

Blog prawny

Projekty w ramach Programu Prawnego