Na zakończenie naszego projektu małe podsumowanie !

W ramach projektu małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia:

DORADZTWO PRAWNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

fimo_tabelka

Warunki udzielania porad prawnych do pobrania

warunki_udzielania_porad_prawnych_wzor_ngo14

Doradztwo obejmuje m.in. tematykę:

 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • wolontariat,
 • tworzenie i interpretację statutów prawnych,
 • przeciwdziałanie “praniu” pieniędzy,
 • procedury administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS),
 • dostęp do informacji publicznej,
 • konstruowanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę,
 • prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej organizacji,
 • odpowiedzialność karną podmiotów zbiorowych,
 • prawo autorskie i ochrona danych osobowych,
 • sprawy prawno-podatkowe
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji i członków organów statutowych
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego

Kontakt w sprawie doradztwa:
doradztwoprawne@stanczyk.org.pl
tel. (+48) 570 815 786

Dyżury telefoniczne asystenta doradców:
wtorki : 11.00-14.00
czwartki: 13.00-17.00

 

SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Celem szkoleń jest przybliżenie uczestnikom (głównie członkom/iniom zarządów, komisji rewizyjnych) i uporządkowanie wiedzy prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w kontekście mechanizmów odpowiedzialności członków zarządów i organów kontroli tych osób prawnych z zasygnalizowaniem ciążących na nich obowiązków oraz ich różnorodności, tak by umożliwić im skuteczniejsze ustalanie obowiązującego w organizacji stanu prawnego i podejmowanie bardziej adekwatnych decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym.

Terminy oraz miejsca szkoleń:

1. Oświęcim, 11.10.2014 (sobota)
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Partyzantów 1

2. Nowy Sącz, 18.10.2014 (sobota)
 Zespół Szkół Katolickich, pl. Kolegiacki 2

3. Nowy Targ, 31.10.2014 (piątek)
Królowej Jadwigi 1

4. Kraków, 15.11.2014 (sobota)
Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18

5. Kraków, 22.11.2014 (sobota)
Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18

Przedstawiciele mogą zapisywać się na szkolenia poprzez formularz zgłoszeniowy .

 

PORADY EKSPERCKIE

działanie skierowane z jednej strony na zapewnienie poprawności formułowanych porad beneficjentom, z drugiej sposób zagwarantowania wzrostu kompetencji współpracujących z Fundacją doradców.

 

BLOG PRAWNY dla NGO

z tekstami na temat różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych
adres: prawo.stanczyk.org.pl

 

NGO 2.0 i Prawo Małopolskie Centrum Wsparcia opiera się na doświadczeniach zebranych przez zespół Fundacji Stańczyka poprzez wcześniejszą realizację projektów NGO 2.0 – Organizacje w społeczeństwie informacyjnym (2010) oraz NGO 2.0 i Prawo (2011 i 2012).

Projekt ma na celu wzmocnienie świadomości prawnej wiedzy i umiejętności prawnych w zakresie funkcjonowania organizacji z Małopolski.

———————————————————————————————-
Kontakt:
Magdalena Klarenbach
Koordynatorka Projektów | +48 608 422 208 | magdalena.klarenbach@fimo.org.pl

 

 

Projekt „NGO 2.0 i PRAWO Małopolskie Centrum Wsparcia” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.