Struktura PPP opiera się na następujących stanowiskach, które różnią się między sobą zakresem obowiązków i poziomem samodzielności:

  • doradca
  • młodszy doradca
  • asystent ds. prawnych
  • wolontariusz PPP

Zmiana umowy w zakresie poszczególnych stopni zależy zarówno od inicjatywy wolontariusza, jak i od poziomu zdobytej wiedzy podczas dotychczasowej współpracy. Wolontariusz najczęściej po ok. 1 miesiącu współpracy ma możliwość zostania  asystentem ds. prawnych.