Program Wspierania Organizacji Pozarządowych

15 maja ruszyła wspólna inicjatywa naszej Fundacji oraz Stowarzyszenia Biuro Inicjatyw Międzynarodowych. PWOP ma na celu podejmowanie działań oraz realizację projektów skierowanych na rzecz organizacji społecznych, zarówno organizacji sformalizowanych jak i grup nieformalnych. Obecnie w ramach PWOP prowadzone jest doradztwo z zakresu prawa i pozyskiwania funduszy dla NGO. Więcej informacji u koordynatora Programu pwop@fimo.org.pl