Projekt Społeczny 2012 – zakończenie monitoringu

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej i Obywatelskie Forum Demokratyczne zakończyły w Krakowie etap monitoringu procesów informowania obywateli i prowadzenia konsultacji społecznych w ramach Projektu Społecznego 2012. 21. lipca, o godzinie 11:00 rozpoczęliśmy w Gazeta Cafe przy ul. Brackiej 14 w Krakowie konferencję prasową. Jej uczestnicy, przedstawiciele krakowskich mediów, mieli okazję usłyszeć podsumowanie obserwacji dokonanych w naszym mieście, a także zapoznać się z najważniejszymi uwagami dotyczącymi innych monitorowanych ośrodków. Ponadto otrzymali płyty kompaktowe z przygotowanymi dotychczas raportami podsumowującymi ten etap Projektu Społecznego.
Zachęcamy do zapoznania się z, umieszczonym już na naszych stronach raportem krakowskim.

Czytelników „Dziennika Polskiego” zachęcamy także do zapoznania się z naszymi krótkimi uwagami, prostującymi treści zawarte tam w artykule „Euro 2012 z nieudolnymi konsultacjami”. Podkreślamy, że wnioski Autora artykułu nie pokrywają się z naszymi i zdradzają jednostronne, płytkie potraktowanie tego złożonego tematu, czyniąc także krzywdę miastu.