Projekt Społeczny 2012

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka włączyła się w Projekt Społeczny 2012, zorganizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Trust for Civil Society. Projekt jest próbą spojrzenia na Mistrzostwa Europy jako coś więcej niż piłkę i potraktowanie ich jako sprawy obywatelskiej i społecznej – ma na celu zbadać, jak władze wykorzystują to wydarzenie dla rozwoju życia społecznego i włączania obywateli w procesy decyzyjne, a także wzmacniać i wspierać te procesy. Szczególną uwagę poświęca się monitoringowi konsultacji społecznych, czyli tego jak miasta wywiązują się z obowiązków informowania i uzgadniania planowanych działań z mieszkańcami. Więcej…