Komisje Rady Miasta Krakowa staną się słyszalne dla mieszkańców?

20 lipca br. skierowaliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o sporządzanie i zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa nagrań audio z posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa.

Publikowanie nagrań z komisji ma umożliwić mieszkańcom śledzenie i uczestnictwo w podejmowaniu decyzji przez Radę Miasta. Prezydent ma załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Wniosek ma na celu zmianę sytuacji, w której mieszkańcy Krakowa nie mają w praktyce szans dowiedzieć się o tym, co dzieje się na komisjach Rady Miasta Krakowa.  Posiedzenia komisji odbywają się w różnych porach, od porannych, do wieczornych, często w godzinach pracy większości mieszkańców. Nagrania nie są przez Urząd sporządzane ani publikowane, a dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiają się z opóźnieniem i nie zawierają ważnych informacji o przebiegu dyskusji.

11174896_878605455519690_2420658091861841953_n

W Krakowie funkcjonuje 17 komisji Rady Miasta. Komisje spotykają się średnio co dwa tygodnie. Podczas posiedzeń komisji radni opiniują uchwały, które są później omawiane i głosowane podczas sesji Rady Miasta. Często argumenty, które padają podczas posiedzeń komisji, nie są powtarzane podczas sesji. W komisjach uczestniczą też przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy przedstawiają uzasadnienia proponowanych zmian, informują o działaniach Prezydenta, odpowiadają na pytania radnych.

Ze spotkań komisji tych nie są sporządzane nagrania ani stenogramy, a tylko protokoły, w których znajdują się szczątkowe informacje o przebiegu posiedzenia. Przy wielu komisjach brakuje list obecności, przy niektórych opinii. Część protokołów jest bardzo syntetyczna. W niektórych komisjach są one publikowane ze sporym opóźnieniem. Jednak nawet komplet tych dokumentów nie byłby wystarczający, by mieszkańcy mogli zdobyć informacje na dany temat. Potrzebny jest zapis dyskusji. Najlepszym rozwiązaniem byłyby oczywiście stenogramy, niestety – ich sporządzenie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Tymczasem nagrania audio można sporządzić bez dodatkowych kosztów (tak jak było to robione), a także bez kosztów umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikacja nagrań z posiedzeń komisji byłaby świetnym przykładem pozytywnej polityki informacyjnej Rady Miasta Krakowa dla mieszkańców i w dłuższym okresie wpłynęłaby na poprawę wizerunku Rady Miasta Krakowa.

Przeczytaj nasz wniosek.