Majchrowski Jacek

Obietnice złożone w czasie kampanii:

1. Obiecał, że czwarta kadencja będzie jego ostatnią.
2. Zmniejszenie punktów sprzedaży alkoholu.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-09-05 20:21:12

1. Brak olbrzymich inwestycji kubaturowych,
2. „Poprawianie komfortu życia w mieście, a więc inwestycje mniejsze, które sprawią, że wszystkim nam będzie się żyć wygodniej”
3. „Szczególną uwagę trzeba zwrócić na bezpieczeństwo, ekologię, komunikację miejską oraz sprawy związane z ochroną zdrowia. W tym, że jest to odpowiednie myślenie o rozwoju naszego miasta utwierdziło mnie referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się ze ścieżkami rowerowymi, monitoringiem i metrem”
4. „Dla mnie sprawa jest jasna – mieszkańcy Krakowa chcą, żeby metro powstało i to jest bezdyskusyjne.”

Źródło: krknews.pl

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-09-23 10:53:59

1. Walka z niską emisją
2. Inwestycje w szpitale
3. Budowa ścieżek rowerowych
4. Sieć parkingów P&R
5. Nowe linie tramwajowe
6. Pozyskanie ok. 600 mln zł z funduszy unijnych na te cele

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-09-30 12:01:22

1. Wpisanie zadania stworzenia krytego skate parku do przyszłorocznego budżetu miasta

Źródło: lovekrakow.pl

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-10-09 12:17:15

1. Redukcja stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu.
2. Pozyskanie ok. 250 mln zł na dalsze ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń w Krakowie i zapewnienie mieszkańcom kolejnych dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
3. Preferencyjne zasady włączania krakowskich kamienic ogrzewanych węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej.
4. Utworzenie wyspecjalizowanej jednostki do dbania o miejska zieleń.
5. Wykup działek zarówno pod obszary zielone już funkcjonujące, jak i pod budowę nowych parków, m.in. parki Jalu Kurka, św. Wincentego a Paulo, Aleksandry, Młynówka Królewska, parki rzeczne Wilga i Drwinka oraz Zakrzówek, a także utworzenie parku przy ul. Bandtkiego.
6. Poza utworzeniem na wykupionych terenach parków nowych, zostaną zrewitalizowane parki już istniejące.
7. Zwiększenie liczby kwietników, klombów i zieleni na obszarze całego miasta.
8. Rozbudowa systemu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (m.in. Górka Narodowa, Trasa Łagiewnicka, dokończenie budowy estakady i odcinka Lipska-Wielicka).
9. Zwiększenie liczby miejskich autobusów elektrycznych. Tworzenie kolejnych linii obsługiwanych wyłącznie przez autobusy elektryczne.
10. Budowa sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
11. Rehabilitacja osiedli z wielkiej płyty.
12. Rewitalizacja bulwarów wiślanych.
13. Rozbudowa infrastruktury wokół Bagrów i Przylasku Rusieckiego.
14. Zakończenie rewitalizacji dróg na obszarze miasta wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto), a także ulic Kazimierza i Podgórza.
15. Demontaż azbestu z budynków należących do miasta oraz pomoc przy demontażu w budynkach prywatnych.
16. Przyjęcie wyższych standardów w zakresie utrzymania czystości w mieście.
17. Wprowadzenie usługi „pogotowia oczyszczania” (gotowość interwencyjna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu).
18. Rozszerzenie usługi sprzątania strefy „0” na całą dobę.
19. Zakup 2 300 koszy ulicznych w 2015 r. (przyjęto – opierając się na standardach Wiednia – że do 2016 r. w Krakowie na obszarze całego miasta rozstawionych będzie 9 000 koszy).
20. Miejski program opieki zdrowotnej dla osób starszych i niesamodzielnych.
21. Utworzenie Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego.
22. Kompleksowa przebudowa Szpitala im. S. Żeromskiego.
23. Utworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przewodu Pokarmowego w Szpitalu im. G. Narutowicza.
24. Zwiększenie liczby świadczeń udzielanych w ramach miejskich programów zdrowotnych.
25. Zwiększenie liczby miejsc opieki dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
26. Utworzenie stanowiska Lekarza Miejskiego – informacja, poradnictwo, współpraca z rzecznikiem konsumenta, NFZ, szpitalami podlegającymi różnym podmiotom.
27. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz i Ludwinów.
28. Przekształcenie ośrodka przy torze kajakowym „Kolna” w wielofunkcyjną, całoroczną przestrzeń rekreacji, sportu i wypoczynku: przedłużenie hali sportowej,budowa ścianki wspinaczkowej, hali oraz kortów tenisowych, budowa strzelnicy, stworzenie letniego parku wodnego przy starorzeczu Wisły, budowa dwufunkcyjnej ścieżki – rolkowo-rowerowej (lato) oraz do nart biegowych (zima), stworzenie ścieżki edukacyjnej nt. kajakarstwa w Polsce i na świecie, budowa
nowej drogi do ośrodka.
29. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenem, wielofunkcyjnym parkiem i boiskami na powierzchni 1,8 ha przy ul. Eisenberga (dawny basen Polfy).
30. Rozbudowa istniejącego skateparku w Dzielnicy XV, budowa krytego skateparku w Nowej Hucie oraz budowa nowego skateparku w Parku Jordana.
31. Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku i ścieżek dla biegaczy wraz z infrastrukturą, w tym budowa turystycznego szlaku sportowego „Błonia”.
32. Budowa kolejnych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach.
33. Zwiększenie dostępności dla mieszkańców istniejącej infrastruktury sportowej oraz budowa sieci miejskich siłowni na wolnym powietrzu.
34. Modernizacja obiektów sportowych, m.in. Hutnika, Juvenii, Wawelu, Korony, „Orła” Piaski Wielkie, KS Wieczysta, KS Skotniki, KS Grzegórzecki, KS Wanda, KS Borek, Centrum Sportu na Kozłówce, KS Wróblowianka.
35. Budowa kolejnych dzielnicowych basenów.
36. Rewitalizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (np. hala widowiskowo-sportowa przy ul. Ptaszyckiego oraz tereny przyszkolne), modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych.
Budowa obiektów nowego w Krakowie typu infrastruktury sportowej, takich jak motodrom i tory dla rowerów typu BMX.
37. Budowa orlików lekkoatletycznych.
38. Nowe programy sportowe: Sport Integracja–Zdrowie – program kierowany do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem, 60+ na sportowo – program dla seniorów, propagujący np. nordic walking,
zajęcia na orlikach i boiskach wielofunkcyjnych oraz zawody sportowe dla seniorów.
39. Utworzenie wielofunkcyjnego węzła przemysłów kreatywnych w Zajeździe Solnym na Zabłociu, na które składać się będą m.in.: siedziba dla centrum zarządzania bibliotekami miejskimi, ogród, Laboratorium Książki dla otwartej grupy reprezentującej branżę wydawniczą oraz Forum Literatury (archiwum, mediateka i interaktywna wystawa).
40. Urządzenie nowoczesnego Muzeum Historii Fotografii.
41. Wyremontowanie oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w gotyckim Domu pod Krzyżem przy ul. Szpitalnej i otwarcie nowoczesnej interaktywnej ekspozycji w zabytkowym wnętrzu Muzeum Teatralnego (łącznie z podziemiami).
42. Remont i adaptacja obiektu będącego siedzibą Muzeum PRL-u (budynek dawnego „Kina Światowid”).
43. Ciąg dalszy prac remontowo-konserwatorskich w „Krzysztoforach”, wyprowadzenie magazynów muzealnych i stworzenie docelowej ekspozycji „Kraków od początku bez końca”.
44. Zakończenie prac budowlanych i adaptacyjnych w magazynach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na Bielanach, tworzonych w formule skarbca udostępnionego dla wszystkich w wersji zarówno bezpośredniej, jak i cyfrowej.
45. Dom Józefa Piłsudskiego – po przejęciu nieruchomości przez Miasto, Dom zostanie udostępniony stowarzyszeniom propagującym idee związane z nurtem niepodległościowym oraz Legionami Marszałka Józefa Piłsudskiego, powstanie w nim ośrodek dokumentacyjno-edukacyjny polskich walk niepodległościowych.
46. Przejęcie przez Miasto opieki nad „Rydlówką” i włączenie tego muzeum w struktury Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
47. Przebudowa siedziby Teatru KTO.
48. Nadbudowa gmachu Teatru „Bagatela”. Stworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej dla eksperymentalnych działań teatralnych i koncertów oraz dla pracowni teatralnych.
49. Modernizacja krakowskich bibliotek. Kontynuowanie prac nad jednolitym systemem informacyjnym w zakresie obsługi użytkownika.
50. Kontynuacja prac nad budową Muzeum Ruchu Harcerskiego.
51. Adaptacja budynku przy ul. Wielickiej 1 (Zajazd św. Benedykta) na Muzeum Podgórza.
52. Rewitalizacja budynku Galerii Bunkier Sztuki.
53. Stworzenie nowej, zrewitalizowanej przestrzeni kulturalnej wokół Teatru Łaźnia Nowa.
54. Ciąg dalszy prac rewitalizacyjnych w starej zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii Miejskiej.
55. Jedna godzina języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wprowadzenie dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych zajęć z języka obcego branżowego.
56. „Zamiast korepetycji” – uruchomienie dla uczniów klas IV szkół podstawowych i klas I gimnazjum miejskiego kursu uczenia się i technik zapamiętywania (przez cały wrzesień).
57. Unowocześnianie edukacji dla rynku pracy – ciąg dalszy podjętych w ubiegłym roku szkolnym działań, które popularyzują szkolnictwo techniczne, zawodowe, we współpracy z pracodawcami oraz instytucjami monitorującymi rynek pracy (m.in. wprowadzenie kursów zamawianych jako błyskawicznej reakcji na potrzeby rynku pracy).
58. Wprowadzenie 50% bonifikaty na opłaty za korzystanie z przedszkola dla dzieci objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+.
59. Wprowadzenie zajęć rewalidacyjnych (np. logopedia) w przedszkolach
60. Wzmocnienie działań zapobiegających zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym w szkole – powołanie Centrum Wsparcia wobec Przemocy Szkolnej.
61. Budowa nowych przedszkoli (na os. Rżąka, Ruczaj, Gotyk, Kurdwanów, Rybitwy, Kliny i przy ul. Dekerta) oraz adaptacja wolnych pomieszczeń szkolnych na przedszkola, co pozwoli na zwiększenie liczby miejsc o 2 000.
62. Budowa kolejnych sal gimnastycznych w szkołach.
63. Budowa przyszkolnych miejsc postojowych służących do wysadzania dzieci idących na lekcje – tam, gdzie to możliwe.
64. Budowa stojaków rowerowych przy szkołach.
65. Włączenie rad rodziców do intensywniejszej współpracy przy wypracowywaniu celów i działań w zakresie szkolnictwa.
66. Nowa Huta Przyszłości – projekt dzięki któremu powstanie do 40 tys. miejsc pracy.
67. Nacisk na rozwój turystyki poza sezonem i rozbudowywanie oferty obejmującej inne przestrzenie niż centrum miasta.
68. Wzmacnianie turystyki biznesowej – wykorzystanie najnowszych inwestycji miejskich (centrum kongresowe ICE Kraków i hala widowiskowo-sportowa Kraków Arena) oraz inwestycji prywatnych – Kraków miastem wielkich kongresów, targów i imprez międzynarodowych. Promocja Krakowa jako miejsca dużych oraz małych i średnich spotkań biznesowych (unikatowa oferta miejsc). Monitoring przemysłu spotkań.
69. Wzmocnienie turystyki patriotyczno-historycznej (turystyka ogólnopolska).
70. Wzmacnianie marki Krakowa jako centrum turystyki religijnej – wykorzystanie szansy promocyjnej, jaką będą dla nas Światowe Dni Młodzieży 2016.
71. Wzmocnienie pozycji Krakowa jako międzynarodowej i polskiej lokacji filmowej. Rozwój produkcji filmowej w Krakowie – Kraków jako miejsce akcji polskich i międzynarodowych filmów.
72. Stworzenie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – kompleksowego centrum usług dla przedsiębiorców i startupów. Usługi oferowane przez Centrum będą uzupełnieniem oferty realizowanej dotychczas przez Centrum Obsługi Inwestora i Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (m.in. doradztwo w zakresie funduszy unijnych, szkolenia, pomoc prawna, udostępnianie przestrzeni biurowej i konferencyjnej dla startupów).
73. Internet – wszystkie procedury będą obsługiwane elektronicznie (w całości lub w zakresie dopuszczalnym przez prawo), tak aby maksymalnie przyspieszyć załatwianie spraw oraz zwiększyć ilość usług, które można załatwić bez wychodzenia z domu.
74. Organizowanie centrów aktywności seniorów, podniesienie jakości i dostępności usług opiekuńczych, zorganizowanie Centrów Krakowskich Seniorów i podległej im sieci 54 Lokalnych Klubów Aktywnego Seniora (około 3 w każdej dzielnicy), tworzenie w każdym z tych klubów Centrum Wolontariatu Seniorów.
75. Organizowanie ośrodków wsparcia dla osób starszych i młodzieży oraz włączanie młodzieży w kształcenie osób starszych oraz osób starszych w edukację dzieci i młodzieży (integracja międzypokoleniowa).
76. Budowa hali do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.
77. Likwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w kolejnych miejscach użyteczności publicznej.
78. Dalsze zwiększanie liczby zawodowych rodzin zastępczych, stworzenie systemu motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych.
79. Zwiększenie wsparcia dla dużych rodzin przez pozyskanie kolejnych partnerów Krakowskiej Karty Rodzinna 3+.
80. Budowa każdego roku całodobowej placówki opieki nad dzieckiem do 14 osób.
81. Budowa kolejnych mieszkań komunalnych (620 lokali mieszkalnych), m.in. przy ulicach: Mały Płaszów, M. Wańkowicza, J. Kantego Przyzby, A. Fredry.
82. Przygotowanie kolejnych inwestycji (pozyskanie dalszych 400 lokali mieszkalnych).
83. Zakup mieszkań na wolnym rynku.
84. Rozszerzenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ na rodziny z dwójką dzieci; wprowadzenie 50% zniżki dla drugiego dziecka w miejskich instytucjach kultury i zoo.
85. Stworzenie kolejnych świetlic środowiskowych i dofinansowanie instytucji kultury (większe dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz poszerzenie akcji „Lato w szkole”).
86. Wsparcie rodziny w rozpoznawaniu talentów i właściwym wyborze ścieżki kształcenia dzieci – rozbudowanie systemu doradztwa zawodowego w szkołach.
87. Budowa nowych żłobków, stworzenie ok. 280 miejsc dla dzieci (głównie w Podgórzu, m.in. na os. Ruczaj – rejon ul. J. Kantego Przyzby/ul. Zalesie, rejon ul. Kolista/Lubostroń).
88. Wykupienie ok. 2 000 miejsc w żłobkach niepublicznych.
89. Utworzenie Miejskiego Centrum Konsultacji Społecznych.
90. Zacieśnienie współpracy z trzecim sektorem: zwiększenie środków na zadania publiczne przekazywane do realizacji trzeciemu sektorowi, wspieranie trzeciego sektora w sieciowaniu i zrzeszaniu się.
91. Konsultowanie z obywatelami programów zasadniczych dla miasta, także w drodze referendalnej, oraz zwiększenie środków na budżet obywatelski.
92. Tworzenie doraźnych, mobilnych punktów konsultacyjnych dla projektów szczególnie istotnych społecznie.
93. Utworzenie w Krakowie Centrum Obywatelskiego – miejsca integrującego i wzmacniającego organizacje pozarządowe i inicjatywy lokalne.
94. Stworzenie kolejnych Punktów Obsługi Mieszkańców w krakowskich galeriach handlowych.
95. Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu we współpracy z radami dzielnic, spółdzielniami mieszkaniowymi, strażą miejską, policją, z jednoczesnym poszanowaniem prywatności osób nienaruszających prawa.
96. Zmniejszenie liczby pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
97. Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury przejść podziemnych.
98. Dodatkowe patrole policji.
99. Poszerzenie oferty kursów samoobrony prowadzonych przez straż miejską dla seniorów.
100. Stworzenie aplikacji „Bezpieczny Kraków” – interaktywna mapa ostrzegania, zgłaszania oraz monitorowania zagrożeń, pozwalająca na kontakt z dzielnicowym.
101. Wspieranie organizacji pozarządowych w walce z graffiti.
102. Poprawa systemu odwodnienia miasta.
103. Rozbudowa infrastruktury przystanków MPK, w ślad za propozycjami mieszkańców (np. ładowarki komórkowe).
104. Budowa parkingów typu park&ride, m.in.: w rejonie pętli Nowy Bieżanów, przy ul. Witosa, w rejonie ulic Lipskiej i Bagrowej, pętli Krowodrza Górka, Górka Narodowa oraz przy ul. Kocmyrzowskiej.
105. Budowa przystanków: m.in. ul. Balicka, Bronowice, Sanktuarium, os. Złocień w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
106. Modernizacja kolejnych torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
107. Wprowadzenie umundurowanych kontrolerów biletów.
108. W ciągu najbliższych 5 lat wybudowanych zostanie 150 km ścieżek rowerowych, w tym do gmin ościennych, co oznacza podwojenie długości tras rowerowych w stosunku do stanu obecnego.
109. Rozbudowa sieci rowerów miejskich oraz budowa kolejnych stacji serwisowych.
110. Budowa zadaszonych i objętych monitoringiem stojaków dla rowerów.
111. Budowa stojaków dla rowerków dziecięcych (np. przy Parku Jordana).
112. Przebudowa i rozbudowa ulic, m.in. Zawiłej, Skotnickiej, Babińskiego, Myślenickiej, Krzyżańskiego, Powstańców, Igołomskiej, Królowej Jadwigi, ronda Barei oraz układu dróg w Nowej Hucie. Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców z drogą powiatową w Batowicach, rozbudowa Trasy Wolbromskiej, budowa Trasy Łagiewnickiej.
113. Tramwaj do Górki Narodowej.
114. Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na ul. Opolskiej.
115. Domykanie III obwodnicy miasta.
116. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
117. Wspólnie z 15 ościennymi gminami stworzona zostanie Metropolia Krakowska, w której powstaną inwestycje o wartości ponad 1 miliarda zł współfinansowane ze środków unijnych.
118. Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
119. Jeden wspólny bilet umożliwiający podróżowanie po całej aglomeracji.
120. Zwiększenie roli trasy wodnej w regularnej komunikacji miejskiej i międzygminnej Niepołomice–Kraków–Tyniec.

Źródło: majchrowski.pl

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-10-15 22:52:53

1. Wprowadzenie bezpłatnych i dobrowolnych zajęć z języka angielskiego 5 razy w tygodniu od 2015 r. Zajęcia będą wprowadzone w 162 placówkach oświatowych, zgłoszonych do inicjatywy Łukasza Wantucha „Angielski 5 Razy w Tygodniu”.

Źródło: www.facebook.com

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-10-16 13:42:01

1. Chce się skupić na rzeczach mniejszych, bliższych osiedlom – na zieleni, budowie ścieżek rowerowych, dbałości o czyste powietrze, bezpieczeństwie, ciągłej poprawie jakości komunikacji miejskiej, a więc budowie nowych linii tramwajowych i unowocześnianiu taboru.
2. Obiecał, ze nie będzie kandydować na Prezydenta RP.

Źródło: wmeritum.pl

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-10-16 13:59:42

Przesłano do sprawdzenia: demagog.org.pl

1. Na Placu Biskupim nie powstanie parking podziemny.

Źródło:

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-10-24 18:37:05

Przesłano do sprawdzenia: demagog.org.pl

1. W ciągu najbliższych pięciu lat zamierzamy wybudować w Krakowie kolejnych 150 km dróg dla rowerów.

Źródło: lovekrakow.pl

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-11-01 19:01:47

1. Powstanie Banku Pomysłów Młodzieży.

Źródło: www.facebook.com

Zrzut ekranu: ZOBACZ

Kiedy znaleziono: 2014-11-27 23:11:13

Ostatnia aktualizacja strony: 11:26, 19.02.2015