W pierwszej 2012 roku przeprowadziliśmy wstępną analizę, opartą na informacjach medialnych, rozmowach z mieszkańcami, pracownikami UMK i radnymi dzielnic, z którego wyłonił się negatywny obraz funkcjonowania dzielnic w Krakowie, zwłaszcza w kontekście kontaktu z mieszkańcami. Celem projektu jest, poprzez rzetelny monitoring według opracowanej metodologii, weryfikacja wstępnej diagnozy i w przypadku jej potwierdzenia, wywarcie pozytywnego (w zgodzie z demokratycznymi wartościami) wpływu i doprowadzenie do zmian.

W ramach projektu poddajemy władze dzielnic i Radę Miasta Krakowa kontroli społecznej poprzez monitoring, w szczególności w zakresie:

  • jawności spotkań,

  • komunikacji z mieszkańcami dzielnicy,

  • organizowania konsultacji społecznych,

  • funkcjonowania stron internetowych,

  • transparentności w publikowanych informacjach,

  • udzielania informacji na wniosek.

W tym celu nasi współpracownicy i wolontariusze odwiedzają i rejestrują sesje Rad Dzielnic i Rady Miasta Krakowa, przeprowadzą wywiady z radnymi, monitorują strony internetowe dzielnic, śledzą ogłoszenia prasowe, składają wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu funkcjonowania dzielnic.

Na potrzeby projektu jest przygotowywana strona internetowa, na której będą umieszczane pozyskane informacje, podsumowania raportów z pracy poszczególnych dzielnic i Rady Miasta, a także nagrania z sesji i wywiadów. Te ostatnie są systematycznie zamieszczane na portalu YouTube i w formie linków, do czasu publikacji strony, będą umieszczane na www Fundacji. W ten sposób zostanie uzupełniona wyraźna luka, istniejąca w kontakcie mieszkańców z władzami miasta.

Zostaną również zorganizowane akcje informacyjne skierowane do mieszkańców, podczas których będą mieli szanse dowiedzieć się, czym się zajmują i jak funkcjonują władze dzielnicy.

 

Nagrania z sesji rad:

Rada Miasta Krakowa

Dzielnica I Stare Miasto

Dzielnica II Grzegórzki

Dzielnica III Prądnik Czerwony

Dzielnica IV Prądnik Biały

Dzielnica V Krowodrza

Dzielnica VI Bronowice

Dzielnica VII Zwierzyniec

Dzielnica VIII Dębniki

Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Dzielnica X Swoszowice

Dzielnica XI Podgórze Duchackie

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

Dzielnica XIII Podgórze

Dzielnica XIV Czyżyny

Dzielnica XV Mistrzejowice

Dzielnica XVI Bieńczyce

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Dzielnica XVIII Nowa Huta

Konwent Przewodniczących Dzielnic

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z projektem:

Jan Niedośpiał

jan.niedospial@stanczyk.org.pl

694-101-626

Profil Projektu na Facebooku tutaj, natomiast na Twitterze tutaj. Kanał YouTube, na którym publikowane są wszystkie nagrania: tutaj.


Projekt finansowany ze środków Programu „Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego