01_otwarcie, interpelacje, odpowiedzi

02 Informacja Pani Marzeny Paszkot, Pełnomocnik PMK

03 Wyrażenie woli aplikacji jako gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich

04 MPZP obszaru „Bronowice Małe – Tetmajera”

05 MPZP obszaru „Młynówka Królewska -Grottgera”

06 MPZP obszaru „Młynówka Królewska — Zarzecze”

07 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

08 Likwidacja Domu Dziecka Nr 7

09 Lokale

10 Ustalenie stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu

11 Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa

12 Ustanowienie użytku ekologicznego „Staw w Rajsku”

13 Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta

14 Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury

15 ws Programu Termomodernizacji Budynków Szkolnych

16 ws prowadzenia obsługi księgowo-rachunkowej szkół

17 Wyrażenie woli aplikacji jako gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich

18 Podział Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do RMK

19 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMK

20 Zmiany w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa

21 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

22 ws Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

23 Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa

24 ws ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe

25 Lokale

26 ws powierzenia MPK projektu „Zintegrowany transport Publiczny…”

27 Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska 2012-15

28 skarga na Prezydenta Miasta Krakowa

29 ws zwiększenia dochodów budżetowych z podatku dochodowego dla osób prawnych

30 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

31 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

32 Zmiany w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa

33 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

34 ws Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa 2011-13

35 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochr. Środowiska

36 Oświadczenia, komunikaty, zamknięcie sesji