01 Otwarcie sesji, interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje

02 nazwa skweru

03 informacja pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

04 MPZP Obszaru Młynówka Królewska – Filtrowa

05 MPZP obszaru Młynówka Królewska – Zygmunta Starego

06 MPZP Park Zakrzówek

07 MPZP obszaru Białe Morza

08 MPZP obszaru Zakrzówek – Zielna

09 Regulamin korzystania z parkingów Parkuj i Jedź (P+R)

10 Ustalenie cen i opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej

11 Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań

12 Wystąpenie ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

13 Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego

14 Zniesienie formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody

15 Zmiany w budżecie

16 Patronat honorowy nad XXI Aukcją Wielkiego Serca

17 Zmiany w budżecie, Wieloletnia prognoza finansowa dla Krakowa

18 Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa

19 ws remontów chodników finansowanych przez przedsiębiorców

20 Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa

21 Nazwa ulicy

22 Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali

23 Likwidacja Domu Dziecka Nr 7 przy ul. Naczelnej 12

24  Likwidacja Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5

25 Likwidacja Domu Pomocy Społecznej os. Sportowe 9

26 Lokalizacja kasyna gry w lokalu przy ul. Kalwaryjskiej 9 – 15

27 Udzielenie Dyrektorowi Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie upoważnienia

28 Reprezentowanie Rady Miasta Krakowa przed Trybunałem Konstytucyjnym

29 Powołanie Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa

30 Rezolucja w sprawie nadawania krakowskiego hejnału w Polskim Radiu

31 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

32 Patronat honorowy nad XXI Aukcją Wielkiego Serca

33 Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa

34 Powołanie Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa

35 Rezolucja w sprawie nadawania krakowskiego hejnału w Polskim Radiu

36 Oświadczenia i komunikaty, zamknięcie sesji