01 otwarcie, interpelacje, odpowiedzi

02 MPZP Bronowice Małe-Tetmajera

03 MPZP Młynówka Królewska-Grottgera

04 MPZP Młynówka Królewska-Zarzecze

05 MPZP Młynówka Królewska – Filtrowa

06 MPZP Młynówka Królewska – Zygmunta Starego

07 MPZP Białe Morza

08 MPZP Park Zakrzówek

09 Nazwa ulicy

10 Nazwa skweru

11 Lokalizacja kasyna gry ul. Kalwaryjska 9-15

12 udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Ekonomiki Oświaty

13 Lokale

14 Likwidacja Domu Pomocy Społecznej os. Hutnicze  5

15 Likwidacja Domu Pomocy Społecznej os. Sportowe 9

16 Zmiany w budżecie

17 wieloletnia prognoza finansowa

18 Reprezentowanie RMK przed Trybunałem Konstytucyjnym

19 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

20 Zasady wynajmowania lokali mieszaniowego zasobu gminy

21 Przyjęcie Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków

22 wprowadzenie druku 974

23 Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa

24 ws remontów chodników finansowanych przez przedsiębiorców

25 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny i Praworządności RMK

26 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury RMK

27 remont chodnikow cd.

28 Wybór Wiceprzewodniczącej Komisji Praworządności RMK

29 Wybór Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa RMK

30 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa RMK

31 ws stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych

32 Zmiany w budżecie

33 ws opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu

34 Przyjęcie Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

35 Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury

36 Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali

37 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

38 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury

39 Wybór Wiceprzewodniczącej Komisji Praworządności

40  Wybór Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa

41 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa

42 ws dotacji przedmiotowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych

43 Zmiana w budżecie na rok 2012

44 Lokale (I czyt.)

45 prośba o pomoc kancelarii i przeniesienie procedowania druku 948

46 Ustanowienie użytku ekologicznego „Staw w Rajsku” (I czyt.)

47 Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta (I czyt.)

48 Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa

49 Podział Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do RMK

50 ws analizy i przygotowania nowych obwodów szkół podstawowych

51 ws Miejskiego Programu Termomodernizacji Budynków Szkolnych

52 ws Miejskiego Programu Termomodernizacji Budynków Szkolnych cd

53 ws obsługi księgowo-rachunkowej szkół i przedszkoli

54 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji RMK

55 Rezolucja ws nowelizacji ustawy o finansach publicznych

56 ws analizy i przygotowania nowych obwodów szkół gimnazjalnych

57 ws analizy funkcjonowania samorządowych szkół ponadgimnazjalnych

58 ws analizy istniejących i przygotowaniu nowych obwodów szkół podstawowych

59 Rezolucja w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych

60 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji RMK

61 Oświadczenia i komunikaty, zamknięcie