01 Otwarcie, honorowe obywatelstwo, interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje

02 MPZP obszaru „Tyniec – Osiedle”

03 MPZP obszaru „Mogilska-Chałupnika” w Krakowie

04 Budżet Miasta Krakowa na rok 2013

05 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa

06 Budżet Miasta Krakowa na rok 2013

07 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa

08 Zmiana statutu Miasta Krakowa

09 Przyjęcie Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013 – 2015

10 Zamiar przekształcenia Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych w Krakowie oraz Międzyszkolnych Basenów Pływackich w Krakowie w drodze likwidacji

11 ws zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dla GMK

12 Zmiany w budżecie na rok 2012

13 Lokale

14 Nadanie statutów miejskim instytucjom kultury

15 Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

16 ws ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka

17 ws Programu współpracy między Rządem Moskwy i Gminą Miejską Kraków

18 ws uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami KM w Krakowie

19 ws ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek…

20 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

20.5 Regulamin utrzymania czystości cd

21 ws sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

22 ws uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23 ws zasad zbywania lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Kraków

24 Przeprowadzenie Konsultacji z mieszkańcami ws zmiany ordynacji wyborczych

25 Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa

26 ws Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

27 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

28 Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury – KBF

29 Wyrażenie zgody UP Jana Pawła II na umieszenie herbu MK na sztandarze

30 Opinia dotycząca ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

31 ws przyznawanania pomocy dla zaproszonego repatrianta i rodziny

32 Rezolucja ws utrzymania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

33 Rezolucja ws Projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”

34 Zmiana statutu Miasta Krakowa

35 ws Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa

36 Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012

37 udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury – KBF

38 Rezolucja ws utrzymania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

39 Oświadczenia

40 Rezolucja w sprawie Projektu „Kraków – Nowa Huta przyszłości”

41 Oświadczenia, komunikaty, zamknięcie sesji