01 Otwarcie, interpelacje radnych, odpowiedzi

02 MPZP obszaru „Mogilska-Chałupnika” w Krakowie

03 Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki … na rok 2013

04 Dotacje dla żłobków i przedszkoli

05 Zgoda dla UP JP II na umieszczenie herbu Krakowa na sztandarze Uniwersytetu

06 Zamiar przekształcenia MOS oraz MPB w Krakowie w drodze likwidacji

07 Opinia dotycząca ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy Rydygiera

08 ws przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i rodziny do osiedlenia się

09 Lokale (3)

10 ws określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków korzystania

11 Przekształcenie Zespołu Placówek Opiekuńczo– Wychowawczych Nr 21

12 Skargi na Prezydenta Miasta Krakowa

13 Sprawy organizacyjne potencjalne zmiany porządku obrad

14 Rezolucja ws Okna Życia

15 Włączenie XXIX LO w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie

16 Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13

17 Zamiar wyłączenia i likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych

18 Zamiar wyłączenia i likwidacji przez wygaszanie niektórych techników uzup.

19 Zamiar przekształcenia niektórych techników uzup. dla dorosłych w licea uzup.

20 Głosowanie nad rezolucją ws Okna Życia.

21 Wniosek o zmianę porządku obrad

22 Dotacje dla żłobków i przedszkoli. Głosowanie’

23 Zmiany w składzie Komisji Rozwoju i Innowacji

24 Kierunki działania Prezydenta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej

25 Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 22 w Krakowie, ul. Skwerowa 3

26 Infrastruktura wodna i kanalizacyjna I czyt.

27 Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ul. Bulwarowa 33

28 Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 27 w Krakowie, ul. Malborska 98

29 Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 45 w Krakowie, os. Willowe 1

30 Zamiar likwidacji Gimnazjum nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku 34

31 Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22

32 Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52.

33 Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52

34 Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 104 (fragment wystąpienia)

35 Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Krakowie

36 Zamiar likwidacji SPS-W-ów i zespołu Szkół Specjalnych

37 Przyjęcie radnego Gilarskiego do Komisji Rozwoju i Innowacji

38 Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Krakowie

39 Wycofanie wniosku o odrzucenie w I czyt. druku dot. likwidacji Gimnazjum nr 44

40 Głosowanie imienne nad wnioskiem o wycofanie druku dot. SP nr 52 w I czyt.

41 Głosowanie imienne nad wnioskiem o wycofanie w I czyt. druku dot. SP nr 104

42 Oświadczenia i komunikaty