1. Otwarcie, interpelacje radnych, odpowiedzi.
 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Cystersów”.
 3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Piastowska”.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (w dziale 853).
 5. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Karmelickiej.
 6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Smolki Nr 9.
 7. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wodnej Nr 9b.
 8. Nadanie imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108.
 9. Regulamin  stypendiów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
 10. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia.
 11. Zmiana uchwały  ws nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ.
 12. Zmiana uchwały ws nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza.
 13. Zmiana uchwały ws nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Krakowie
 14. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Krakowa na lata 2007-2013.
 15. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na corocznym zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta w wysokości 0,3% Budżetu na rozwój infrastruktury rowerowej.
 16. Nazwa ulicy.
 17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (w działach: 750, 853 i 921).
 18. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 19. Happening, przerwa.
 20. Wyrażenie zgody na nieodpłatne umieszczenie herbu Krakowa na stronie www.sitph-krakow.pl.
 21. Zwolnienie Zarządu Cmentarzy Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżek środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Kraków.
 22. Zmiana uchwały ws ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej ‚Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego.
 23. Założenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, założenie Gimnazjum Specjalnego nr 85 oraz  Zespółu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116.
 24. Założenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21, założenie  Gimnazjum Specjalnego nr 84, włączenie MOS nr 1 w Krakowie do ZSS nr 10 oraz zmiana nazwy Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.
 25. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Jakuba.
 26. Sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – strychu, na os. Na Skarpie Nr 61.
 27. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kalwaryjskiej Nr 29 i oddanie w użytkowanie wieczyste.
 28. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Ossowskiego nr 4.
 29. Wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowywania nieruchomości przy Al. Pokoju przez KSU Grzegórzecki Spółka z o.o.
 30. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa.
 31. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa.
 32. Podział Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, wyborach samorządowych.
 33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (w działach: 750, 853 i 921).
 34. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 35. Oświadczenia i komunikaty, zamknięcie sesji.