1. Otwarcie sesji, porządek obrad

2. Interpelacje radnych

3. Odpowiedzi na interpelacje radnych

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ”Siewna – Kuźnicy Kołłątajowskiej”

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Czyżyny

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce-Osiedle

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowicka-Niebyła

8. Likwidacja Basenu Pływackiego Kraków ”Śródmieście”

9. Basenu Pływackiego Kraków ”Nowa Huta”

10. Likwidacja Ośrodka Sportowego Kraków ”Krowodrza”

11. Likwidacja Ośrodka Sportowego ”Podgórze”

12. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa

13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (w działach 600, 900)

14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013

15. Wysokość i zasady poboru opłaty targowej

16. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Józefa 3

17. Zgoda na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

18. Zgoda na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

19. Zgoda na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

20. Założenie Samorządowego Przedszkola nr 25 ul. Stawowa 179

21. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

22. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania

23. Przeciwdziałanie sprzedaży działających na ośrodkowy układ nerwowy

24. Udzielnie zgody na umieszczenie herbu.

25. Wprowadzenie stałego monitoringu Parku Jordana (od 5 min. 5 sec.)

26. Wzór deklaracji o wys. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

27. Program dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego

28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (w działach 600, 801, 853 i 926)

29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013

30. Zgoda na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 na os. Teatralnym 6

31. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 35

32. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej

33. Likwidacja szkół specjalnych oraz utworzenie Centrum Autyzmu

34. Rezolucja ws przekazania terenów wojskowych Miastu dla Centrum Muzycznego w Krakowie

35. Plan pracy Rady Miasta Krakowa na 2013 rok

36. Blok głosowań druków jednoczytaniowych

37. Oświadczenia i komunikaty

38. Zamknięcie sesji