Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne

Od marca 2014 do sierpnia 2015 roku Fundacja Stańczyka realizuje wspólnie z Fundacją ePaństwo skierowany do mieszkańców Krakowa projekt pt. „Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne”.

Naszym celem jest poddanie kontroli obywatelskiej wszystkich etapów procesu legislacyjnego w Krakowie. Chcemy doprowadzić do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej kompletu informacji dotyczących prac nad uchwałami podejmowanymi przez Radę Miasta Krakowa. Dane te będziemy gromadzić, przetwarzać i umieszczać na portalu „Przejrzysty Kraków” w jasnej, przyjaznej dla odbiorców formie.

Dodatkowo zestawienie danych pozwoli dostrzec związki pomiędzy stanowionym prawem a osobami zaangażowanymi w proces jego tworzenia. Ułatwi to kontrolę obywatelską w Krakowie i przyczyni się do jej upowszechniania wśród mieszkańców. Uprości też dostęp do danych źródłowych grupom obywateli zaangażowanych w konkretne sprawy oraz pracę dziennikarzy, pozytywnie wpływając na rzetelność materiałów prasowych.

Narzędzia informatyczne, które zostaną w ramach projektu wypracowane przez Fundację ePaństwo, będzie można łatwo przystosować na użytek innych gmin.

Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne jest częścią prowadzonego przez Fundację od 2009 r. Programu Przejrzysty Kraków, a zarazem kontynuacją i rozwinięciem wcześniej rozpoczętych w ramach programu działań, w tym m.in. realizowanego ze środków Fundacji Batorego w latach 2012 – 2013 projektu „Monitoring Rady Miasta i Dzielnic Krakowa”, który jest obecnie kontynuowany w oparciu pracę wolontariacką.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. kol_stopka_3_www