Od sierpnia 2014 do stycznia 2016 Fundacja Stańczyka realizuje projekt „Kraków Na Oku Wyborców”

 

Wybory mają pełnić funkcję rozliczania polityków z podjętych decyzji. Tymczasem w Polsce, w szczególności na poziomie lokalnym, dzieje się tak w niewystarczającym stopniu. Ludzie nie rozliczają swoich wybrańców przede wszystkim dlatego, że informacja o władzy jest bardzo rozproszona – niewiele jest usystematyzowanych źródeł, większość to doniesienia medialne, które są wyrywkowe, wyrwane z kontekstu i dotyczą tematów, które są akurat na topie. W efekcie wiele wysiłku wymaga zebranie informacji o tym, co się dzieje, jeszcze więcej połączenie ich w całość, umieszczenie w kontekście i zrozumienie.

 

Kandydaci w Krakowie, jak wynika z doświadczeń naszej organizacji, nagminnie łamią prawo wyborcze. Jak wynika z naszych monitoringów w 2006 i 2010 roku, najczęściej nie przestrzegają przepisów o źródłach finansowania, nie ujawniają wydatków na kampanię, rozpoczynają ją przed terminem, wykorzystują w niej majątek lub funkcję publiczne, nie rozliczają komitetów wyborczych, reklamują się niezgodnie z prawem i nie usuwają reklam w wyznaczonym terminie. Łamanie i omijanie prawa przez kandydatów na funkcje prawodawcze i wykonawcze powinno być czynnikiem dyskwalifikującym. Niestety, wiedza na ten temat tych zjawisk nie jest powszechna i nie jest wykorzystywana do rozliczania naszych reprezentantów.

 

Projekt „Kraków Na Oku Wyborców” jest kontynuacją i uzupełnieniem dotychczasowych działań związanych z wyborami oraz działań skierowanych do władz Krakowa. Ma na celu zwiększenie poziomu realizacji podstawowej funkcji demokratycznych wyborów, jaką jest rozliczanie władz.

 

Składa się z monitoringu prowadzenia przez kandydatów kampanii i jej zgodności z prawem oraz monitoringu obietnic wyborczych i ich realizacji, poprzez zainicjowanie praktyki corocznych sprawozdań, a tym samym uczynienie z obietnic realnej wartości, z której będzie można rozliczać krakowskie władze. Obietnice i programy będą poddawane na bieżąco badaniu fact-check.

 

Projekt doprowadzi do uzupełnienia portalu Przejrzysty Kraków o informacje o kandydatach i ich deklaracjach, oraz rozpowszechnienia wśród mieszkańców podstawowej wiedzy o prawie wyborczym. Działania będą przykładem, ułatwieniem i zachęceniem wyborców do rozliczania wybranej przez nich władzy.

 

Projekt „Kraków Na Oku Wyborców” jest częścią prowadzonego przez Fundację od 2009 r. Programu Przejrzysty Kraków, a zarazem kontynuacją i rozwinięciem wcześniej rozpoczętych w ramach programu działań takich jak „Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne”, „Monitoring Rady Miasta i Dzielnic Krakowa”

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner