W ramach monitoringu w projekcie „Kraków Na Oku Wyborców” zbieramy, analizujemy i udostępniamy informacje o kandydatach na prezydenta i radnych w zakresie działania zgodnie z prawem wyborczym oraz obietnic wyborczych.

 

1) Zgodność działań kandydatów i prowadzonej kampanii z prawem wyborczym.

 

 • Zbieranie informacji o wydatkach podczas kampanii wyborczej: monitoring spotkań wyborczych; debat wyborczych (zbieranie informacji o wydatkach, ale też kwestia równych szans kandydatów reklamy zewnętrznej w mieście; mediów (prasa, telewizja, radio); blogów, mediów społecznościowych i www kandydatów; wywiady standaryzowane z pełnomocnikami finansowymi komitetów wyborczych.
 • Zbieranie informacji o przychodach komitetów: monitoring stron internetowych komitetów wyborczych – sprawdzanie, czy są zamieszczane i aktualizowane wymagane w kodeksie informacje, w tym wpłaty na rzecz komitetu sumujące się na minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę; wywiady jw.; analiza kampanii osób pełniących funkcje publiczne pod kątem wydatkowania środków publicznych; rozmowy z firmami reklamowymi; monitoring prób (udokumentowanych) podjęcia współpracy z domem mediowym.
 • Monitoring realizacji obowiązku usuwania reklam wyborczych po wyborach – monitoring reklamy zewnętrznej
 • Analiza dokumentacji finansowej komitetów – porównanie obserwacji ze sprawozdaniami finansowymi. Badanie dokumentacji w Delegaturze KBW oraz w PKW w Warszawie.
 • Na podstawie analiz, w razie wystąpienia nieprawidłowości, zostaną sformułowanie zastrzeżenia do sprawozdań finansowych komitetów.
 • W razie potrzeby, w sprawie sprawozdań będą prowadzone sprawy sądowe (o charakterze litygacji strategicznych).

2) Zbieranie obietnic wyborczych kandydatów.

 • Zbieranie i upublicznianie na stronie internetowej obietnic wyborczych kandydatów. Mają one, wraz z normami prawnymi, pełnić funkcję punktu odniesienia, względem którego można realnie rozliczać radnych i prezydenta z wykonywania mandatu.

 • Fact-check obietnic i wypowiedzi kandydatów (na prezydenta oraz wszystkich “jedynek”) – sprawdzanie w publicznych dostępnie źródłach wszelkich weryfikowalnych informacji, które pojawią się w obietnicach i wypowiedziach np. podczas debat wyborczych. Będą one oznaczane jako prawda, fałsz, manipulacja lub nieweryfikowalne (w przypadku braku źródeł). Weryfikacja będzie realizowana przez profesjonalistów prowadzących portal demagog.org.pl, zgodnie z wypracowaną przez słowacki demagog.sk metodologią. Zastowowanie metody będzie zachowywało warunki równego traktowania kandydatów (np. wszyscy na debacie, obietnice wszystkich jedynek).

 • Wywiady z kandydatami na radnych – wywiady na temat obietnic wyborczych, w celu przekonani kandydatów do złożenia przed kamerą obietnicy rozliczania się z obietnic w przypadku wygranych wyborów.

 • Po wyborach informacje o obietnicach wyborczych i programach zostaną opublikowane w profilach radnych i prezydenta na przejrzystykrakow.pl .

 • Monitoring realizacji obietnic – od pół roku po wyborach do stycznia 2014 będziemy zbierać informacje prasowych z działania władz, informacje publiczne, a następnie udostępniać je na stronie internetowej.

 • Stworzymy proste narzędzie do automatycznego wysyłania zindywidualizowanych pytań do radnych o realizację obietnic z prośbą o ich wypełnienie. Narzędzie ma zapewnić trwanie procesu sprawozdawania się z realizacji obietnic wyborczych także po projekcie.

 • Po roku od wyborów, poprzez przypomnienie nagrań z kampanii i rozmowy z radnymi i prezydentem, z pomocą mediów zainicjujemy praktykę corocznych sprawozdań radnych i prezydenta z działań na rzecz realizacji obietnic wyborczych.

 

Korzystamy z metodologii na podstawie implementacji do warunków polskich przez Fundację Batorego podręcznika Open Society Institute „Monitoring Election Campaign Finance. A Handbook for NGOs” z 2004 i doświadczeń Fundacji, z dostosowaniem do zmian zawartych w kodeksie wyborczym w 2010 roku.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner