Zobacz prezentację.

 

Posługując się wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, zapytaliśmy wszystkie małopolskie gminy o to, czy występują u nich zdiagnozowane przez nas problemy w procesie legislacyjnym. Problemy te, związane m.in. z otwartością na udział mieszkańców oraz udostępnianiem im informacji, mogą hamować obywatelskie zaangażowanie w lokalny proces legislacyjny. Z odpowiedzi, które napłynęły od gmin, można wnioskować, że o ile większość z nich realizuje minimum obowiązków związanych z udostępnianiem informacji, niestety w niewielu przypadkach mamy do czynienia z prawdziwie otwartym i inkluzywnym procesem legislacyjnym.