logo sds

 

„6-latki” po spotkaniu z watchdogiem

 

Grupa 6-latków po spotkaniu z watchdogiem Zenonem Michajłowskim zmieniła optykę postrzegania swojego problemu.

Uznaliśmy, że z braku sił osobowych, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić rzetelnego monitoringu  szkół pod kątem ich przygotowania do przyjęcia 6-latków. Poza tym, takie pytanie mogłoby nas postawić po stronie zwolenników reformy. Zauważamy jednak istotniejszy problem, jakim jest polityka informacyjna rządu w sprawie reformy.

Zwolennicy i przeciwnicy reformy „6-latki do szkół” nie mogą się porozumieć, ponieważ porozumiewają się innymi językami: zwolennicy używają języka technokratycznego, argumentów gospodarczych, wpływu na rynek pracy itp. Przeciwnicy z kolei posiłkują się emocjonalnymi hasłami w stylu „odbierania dzieciństwa”, „degradacji emocjonalnej”, „nieprzygotowania czynniku ludzkiego”. Języki te (abstrahując od słuszności i profesjonalizmu argumentów) nie mogą zostać pogodzone, przez brak wspólnej płaszczyzny dyskusji.

Jednakże za ogólne społeczne niezrozumienie reformy należy obwiniać rząd, który nie przykłada się do polityki informacyjnej, nie organizuje akcji społecznych oraz nieupublicznia niewygodnych dla siebie wyników badań.

Wobec powyższego zamierzamy:

–  zestawić ze sobą raporty (NIK, MEN, Homo Homini, CBOS, GUS, może organizacji działających na szczeblu europejskim). Zebrać jak najwięcej twardych danych, przeanalizować ich metodologie, zestawić ze sobą;

–  przeprowadzić prasową analizę dyskursu skonfliktowanych stron;

–  przeprowadzić wywiady z twórcami reformy, aby stwierdzić czy odpowiadając na nasze pytania, powiedzą coś więcej niż w oficjalnych komunikatach ministerialnych.

Narzędzia, jakich będziemy używać:

–  wnioski o dostęp do informacji publicznej, aby dotrzeć do niepublikowanych jeszcze raportów;

–  analiza językowa prasy z ostatnich 5 lat (posiłkować się będziemy głównie archiwum RatujmyMaluchy.pl oraz być może artykułami zebranymi po kluczu słownym);

–  kwestionariusze do wywiadów pogłębionych skonstruowane przez Martynę Niedośpiał.

v

 

v

  • dzieciJedna z uczestniczek naszego projektu. Na zdjęciu ma 6 lat. Nie chodziła jeszcze do podstawówki 😉

 

 

  • .mały KubaKolejny członek „Grupy 6-latków”, także w wieku przedszkolnym. 

 

Więcej informacji już wkrótce.

.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? ZGŁOŚ SIĘ DO GRUPY! NAPISZ NA: anna.cioch@stanczyk.org.pl

info-swiss-dofin_sds13