Od października 2011 do września 2013 roku Fundacja Stańczyka realizuje, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides, projekt pt. “Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”.

Celem projektu jest poprawa standardów udostępniania informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin obu województw oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat prawa do informacji wśród mieszkańców i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

Pierwszy etap projektu przewiduje przeprowadzenie monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek we wszystkich małopolskich i śląskich urzędach gmin oraz opublikowanie raportów i broszury podsumowujących wyniki badań. W kolejnym etapie zorganizowana zostanie konferencja i seria bezpłatnych szkoleń nt. dostępu do informacji publicznej dla mieszkańców i urzędników gmin z terenu objętego projektem. Projekt zakończy się przeprowadzeniem ponownego badania standardów udostępniania informacji publicznej w urzędach gmin woj. małopolskiego i śląskiego, co pozwoli ocenić efekty naszych działań.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na na naszych stronach:

 

Zapraszamy też do odwiedzenia oficjalnej strony projektu: www.bonafides.pl/przyjaznyurzad.