Zapraszamy na konferencję pt. „Przyjazny Urząd. Dostęp do informacji publicznej w urzędach gmin woj. małopolskiego”, która odbędzie się 26 października 2012 roku (piątek) w godz. 10.00 – 15.00 w Hotelu Campanile w Krakowie (ul. św. Tomasza 34, sala konferencyjna na I p.).

Tematyka konferencji poświęcona będzie dostępowi do informacji publicznej i standardom jej udostępniania w praktyce polskiej administracji publicznej, na przykładzie urzędów gmin województwa małopolskiego. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonego w pierwszej połowie 2012 r. badania dostępu do informacji publicznej w urzędach gmin województwa małopolskiego, w tym jakość i terminowość odpowiedzi na wnioski oraz regulacje wewnętrzne urzędów w tym zakresie. Przedstawione też zostaną dobre i złe praktyki udostępniania informacji publicznej. Głos zabiorą także eksperci z dziedziny prawa do informacji publicznej – sędziowie, nauczyciele akademiccy, działacze strażniczych organizacji pozarządowych.

Reprezentanci najbardziej przejrzystych urzędów gmin naszego województwa otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin z terenu województwa małopolskiego, a także przedstawicieli innych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych zajmujących się przejrzystością życia publicznego, dziennikarzypracowników naukowych małopolskich uczelni, studentów i inne osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji na konferencję należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza w terminie do 21 października 2012 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji, potwierdzenia udziału prześlemy drogą mailową po zakończeniu rejestracji uczestników, tj. w dniu 22 października 2012 r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu, bardzo prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji na adres: malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl; do udziału w konferencji zaprosimy wtedy osoby z listy rezerwowej.