Od 1 października 2011 roku Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka wraz ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides z Katowic realizują projekt pt. „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”.

W ramach projektu przewidziane zostało:

  • przeprowadzenie dwóch monitoringów dostępu do inf. publicznej na wniosek w 349 urzędach gmin i miast województwa śląskiego i małopolskiego, z których następnie opublikowane zostaną dwa oddzielne raporty i broszura przedstawiająca wnioski i podsumowanie obu badań,
  • zorganizowanie dwóch konferencji, na których zaprezentowane będą wyniki badań i wręczone dyplomy dla przedstawicieli najbardziej przejrzystych urzędów,
  • seria szkoleń dla pracowników urzędów oraz dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu obu województw,
  • przeprowadzenie ponownego badania 20% odpowiednio dobranych urzędów, dzięki czemu dowiemy się jaki % urzędów poprawił standardy udostępniania informacji publicznej na wniosek i na ile został zrealizowany cel główny projektu.

Cele projektu:

  1. poprawa standardów udostępniania informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego’
  2. zwiększenie liczby kompletnych odpowiedzi na wnioski o informację,
  3. zmniejszenie liczby działań niezgodnych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
  4. podniesienie poziomu wiedzy na temat prawa do informacji wśród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  5. zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania informacji wśród osób zatrudnionych w urzędach miast i gmin.

Projekt „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego” realizowany jest przy wsparciu finansowym Szwajcarii, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.