W październiku 2012 r. przekażemy w Państwa ręce publikację pt. „Przyjazny Urząd. Realizacja trybu wnioskowego dostępu do informacji publicznej w gminach województwa małopolskiego. Raport z monitoringu”, która jest efektem działań przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu.

W okresie od lutego do czerwca 2012 roku Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie przeprowadziła monitoring dostępu do informacji publicznej na wniosek w 182 urzędach gmin województwa małopolskiego.

W tym samym czasie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides z Katowic przeprowadziło analogiczne działania w gminach województwa śląskiego. Badaniem zostały więc objęte wszystkie gminy w obydwu województwach, czyli razem 349 jednostek samorządu terytorialnego.

Efektem obydwu działań są dwa raporty. Jeden z nich, dotyczący naszego regionu, opublikowany zostanie w październiku 2012 r. na tej stronie. Papierowe egzemplarze tego wydawnictwa będzie można otrzymać 26 października na konferencji „Przyjazny Urząd”, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Cześć nakładu zostanie też rozesłana do bibliotek i instytucji zajmujących się problematyką swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji w całym kraju.

Stowarzyszenie Bona Fides przygotowuje także broszurę, przedstawiającą wnioski i podsumowanie obydwu badań.