Od stycznia do kwietnia 2013 roku zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego do udziału w dziesięciu bezpłatnych szkoleniach poświęconych tematyce dostępu do informacji publicznej.

Szkolenia są jednym z działań organizowanych w woj. małopolskim w ramach projektu „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”. Ich celem jest podniesienie świadomości i znajomości prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej wśród obywateli naszego regionu.

Program szkoleń przygotowany został m.in. na podstawie wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie br. monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin woj. małopolskiego oraz doświadczeń Fundacji Stańczyka, jako organizacji prowadzącej doradztwo dla obywateli i NGO w tym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa zarówno osoby, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji, jak i osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Nasza podejście zawsze dotyczy perspektywy obywatela, a nie administracji. Każde szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami.

Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • czym jest informacja publiczna?
 • jakie ma ona znaczenie dla życia każdego i każdej z nas?
 • kto musi ją udostępniać?
 • jakie są ograniczenia w udostępnianiu informacji?
 • kto może wnioskować o informację?
 • jakie obowiązują w tej kwestii procedury (na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej)?
 • jak przygotowywać wnioski o dostęp do informacji publicznej?

Szczegółowy program szkoleń można znaleźć TUTAJ.

Szkolenia są bezpłatne, obejmują 8 godzin dydaktycznych i – z przerwami – trwają od godz. 9.30 do 16.30. Zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów podróży. Uczestnicy szkoleń otrzymają też certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Pierwsze ze szkoleń odbyło się 8 lutego (piątek) w Krakowie, drugie – 16 lutego (sobota) w Bochni, trzecie 8 marca (piątek) w Nowym Sączu. Kolejne odbyły się w Myślenicach (piątek, 15 marca), Tarnowie (sobota, 16 marca) i Oświęcimiu (sobota, 23 marca). Na kwiecień br. zaplanowaliśmy cztery szkolenia, pierwsze z nich odbyło się we czwartek, 4 kwietnia, w Gorlicach, a nabór na kolejne, 13 kwietnia w Krakowie (sobota), jest już zamknięty.
Ostatnie dwa szkolenia odbędą się 18 kwietnia (czwartek) w Nowym Targu i 26 kwietnia (piątek) w Krakowie – nabór trwa.

Zapisu na wybrany termin można dokonać jedynie za pomocą formularza zgłoszeniowego (prosimy o przejście do strony z formularzem poprzez kliknięcie daty szkolenia):

Liczba miejsc jest ograniczona (szkolenia prowadzone są w grupach 17-osobowych); przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Każda przyjęta osoba otrzyma potwierdzenie wraz z podaniem dokładnego miejsca szkolenia.

Trenerami są prawnicy i praktycy – na co dzień korzystający ze swoich praw i egzekwujący je:

 • Przemysław Żak
  Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki). Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Członek zarządu Fundacji Stańczyka. Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności NGO (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.
 • Anna Krzywoń
  Studentka polityki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowana tematyką kontroli obywatelskiej w Polsce. Prowadzi działania związane z dostępem do informacji publicznej, m.in. w ramach projektu Monitoring Rad Dzielnic i Rady Miasta Krakowa. W Fundacji Stańczyka koordynuje także prace Programu Działań Strażniczych.
 • Jan Niedośpiał
  Absolwent politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, w 2008 roku obronił pracę magisterską na temat korupcji. Interesuje się metodologią strażniczą. Autor, współautor i uczestnik wielu działań z zakresu kontroli obywatelskiej. Zainteresowania zawodowe: korupcja, nowe metody badań w naukach społecznych, problematyka kontroli społecznej, prawa społeczności lokalnych. Członek zarządu Fundacji Stańczyka.
 • Anna Rozkuszka
  Studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ, młodszy doradca Programu Poradnictwa Prawnego Fundacji Stańczyka, zainteresowana prawnymi aspektami działalności strażniczej i NGO, praktycznymi i teoretycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej. Brała udział w różnych działaniach z zakresu kontroli obywatelskiej, dzięki którym zdobyła również doświadczenie z zakresu stosowania prawa do informacji. Członkini Zarządu Fundacji Stańczyka.
 • Piotr Węcławowicz
  Student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowany w kontrolę przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej, szczególnie przez pryzmat dostępności informacji publicznej. Zainteresowany także prawnymi aspektami własności intelektualnej. Brał udział w kilku projektach związanych z kontrolą obywatelską. Współpracownik merytoryczny Fundacji Stańczyka.
 • Katarzyna Wojczuk
  Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, magister europeistyki, członkini Studenckiej Poradni Prawnej UJ, młodszy doradca ᴡ Programie Poradnictwa Prawnego realizowanego ᴡ ramach działalności Fundacji Stańczyka. Zainteresowana m.in. prawnymi i proceduralnymi aspektami dostępu do informacji publicznej oraz działalności organizacji pozarządowych.

***

Kontakt:

Małgorzata Fedas – koordynatorka projektu
tel. 503 433 636 lub 606 930 819
e-mail malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl