Przeprowadziliśmy niewielkie badanie, jak wygląda sytuacja Młodzieżowych Rad Gmin/Miast/Powiatów w gminach i powiatach województwa małopolskiego.

Za pomocą wniosków o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku), zwróciliśmy się do gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego o informację, czy w gminie/ powiecie funkcjonuje lub funkcjonowała Rada Młodzieżowa.

Nasze badanie trwało od 21.03.2012 do 20.02.2013. Tak długi okres spowodowany był przede wszystkim trudnościami w dostępie do informacji publicznej na wniosek mailowy. W niektórych gminach w końcu byliśmy zmuszeni do kontaktu telefonicznego (tym razem nie chcieliśmy skarżyć organów na bezczynność, co wiązałoby się z przeciągnięciem działania i dodatkowymi kosztami). Ale w końcu się udało.

Z naszych danych, o zmiennej aktualności (ze względu na czas odpowiedzi – zachęcamy do przesyłania nam aktualizacji) wynika, że Rady Młodzieżowe funkcjonują w 16 gminach województwa małopolskiego:

Brzesko, Brzeszcze, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Kalwaria Zebrzydowska, Miechów, Niepołomice, Przeciszów, Skawina, Szczucin, Tarnów, Trzciana, Tuchów, Zakopane, Zator i Zawoja.

W latach poprzednich funkcjonowały i zaprzestały działalności w 16 gminach:

Andrychów, Babice, Chełmek, Dobczyce, Gołcza, Gorlice, Grybów (miasto) Lipnica Murowana, Maków Podhalański, Nowy Sącz, Rabka Zdrój, Rytro, Sękowa, Trzebinia, Trzyciąż.

W gminach, w których rady przestały funkcjonować, problemem wskazanym w 11 na 16 przypadków, według otrzymanych informacji, było słabnące zainteresowanie młodzieży, lub jego brak. Często, po zakończeniu szkół, nowe pokolenie nie było zainteresowane kontynuacją działań w Młodzieżowej Radzie. W pięciu przypadkach na 15 zadecydowały względy organizacyjne. Kwestia zaprzestania działalności przez Młodzieżowe Rady jest z pewnością obszarem na badania jakościowe, zarówno w urzędzie, jak i wśród młodzieży.

W pozostałych 151 gminach, inicjatywa taka, czasami rozpoczynana, nigdy nie została skutecznie podjęta. Z informacji dodatkowych, udzielonych nam przez urzędy, wynika, że w 6 gminach: Bochnia, Kraków, Oświęcim (gmina), Piwniczna-Zdrój, Ryglice, Sułkowice, podejmowano kroki w kierunku ustanowienia Młodzieżowej Rady Gminy, jednakże nie udało się ich sfinalizować. Trzy gminy: Iwanowice, Radłów i Wielka Wieś

Na 19 powiatów (nie licząc powiatów grodzkich, które zostały zliczone wraz z gminami), Rady Młodzieżowe (przeważnie w formie stowarzyszeń) funkcjonują w dwóch – powiecie wielickim i powiecie brzeskim.

W latach poprzednich, funkcjonowały w czterech – bocheńskim, limanowskim, myślenickim, suskim. W trzech przypadkach rada zaprzestała działalności ze względu na brak zainteresowania młodzieży, w jednym przypadku z powodów organizacyjnych (spowodowanych brakiem uregulowań dotyczących Rad Młodzieżowych na szczeblu powiatowym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zestawieniem, którą opublikowaliśmy jako otwarte dane w czytelni.


Opracował: Jan Niedośpiał