Raport z monitoringu dostępu do infomacji publicznej w małopolskich urzędach gmin 2012

W pierwszej połowie 2012 roku Fundacja Stańczyka przeprowadziła monitoring dostępu do informacji publicznej na wniosek w 182 urzędach gmin województwa małopolskiego.

W tym samym czasie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides z Katowic podjęło analogiczne działania w gminach województwa śląskiego. Badaniem zostały objęte wszystkie gminy w obydwu województwach, czyli razem 349 jednostek samorządu terytorialnego.

Efektem tych działań są dwa raporty – osobno dla każdego województwa, które przekazujemy w Państwa ręce. Każdy z nich zawiera omówienie problematyki prawa do informacji, opis metodologii i przebiegu badania, wyniki monitoringu, w tym ranking przejrzystości gmin, a także wnioski z monitoringu oraz rekomendacje dla urzędów gmin.

Stowarzyszenie Bona Fides przygotowuje także broszurę przedstawiającą wnioski i podsumowanie obydwu badań.

Papierowe egzemplarze tego wydawnictwa otrzymali uczestnicy konferencji, które odbyły się 25 i 26 października w Katowicach i Krakowie. Pozostała część nakładu zostanie rozesłana do urzędów gmin, których przedstawiciele nie wzięli udziału w konferencjach, a także do bibliotek i instytucji zajmujących się problematyką swobód obywatelskich i działań wspierających rozwój demokracji w całym kraju.

Monitoring był pierwszym etapem projektu „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”, który Fundacja Stańczyka realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Bona Fides przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem dwuletniego projektu (październik 2011 – wrzesień 2013) jest poprawa standardów udostępniania informacji publicznej na wniosek w 30% urzędów gmin o bu województw, a co za tym idzie – zwiększenie liczby rzetelnych odpowiedzi na w nioski o informację publiczną oraz zmniejszenie liczby praktyk, które są niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W związku z tym, w drugim etapie projektu, przewidziane zostały działania informacyjne i szkoleniowe: publikacja raportów i broszury, organizacja w obu województwach konferencji na temat dostępu do informacji publicznej oraz serii szkoleń dla urzędników i mieszkańców gmin.

Więcej o projekcie Przyjazny Urząd


PLIKI DO POBRANIAPrzyjazny Urząd.
Realizacja trybu wnioskowego dostępu do informacji publicznej w gminach województwa małopolskiego.
Raport z monitoringu

Jan Niedośpiał, Monika Banach, Przemysław Żak

Fundacja Stańczyka
Kraków 2012

 

 

 

 

 

Przyjazny Urząd?
Dostęp do informacji publicznej w gminach i miastach województwa śląskiego.
Raport z monitoringu

Grzegorz Wójkowski, Joanna Podgórska-Rykała

Stowarzyszenie Bona Fides
Katowice 2012