Relacja z pierwszego spotkania Zespołu Zadaniowego ds. budżetu obywatelskiego w Krakowie

Spotkanie Zespołu ds budżetu partycypacyjnego (pełna nazwa Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie) odbyło się wczoraj od godziny 12:00 w Urzędzie Miasta Krakowa. Będziemy próbować przygotować na nim harmonogram i podwaliny zasad, jakimi Budżet Partycypacyjny rządził się będzie w Krakowie.

Na razie główna oś sporu, jaka zarysowuje się pomiędzy stroną społeczną, a przedstawicielami radnych miasta, dotyczy harmonogramu. Obecni w Zespole radni, za wyjątkiem Dominika Jaśkowca, podkreślającego, jak widać na naszym nagraniu, że „wszystko jest propozycją, wszystko podlega konsultacji” optują za opcją szybkiego przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego (do czerwca!).

 Tymczasem strona społeczna obawia się, że obecny harmonogram, nie pozwoli na przeprowadzenie procesu – ze spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których mieszkańcy i radni dzielnic uczyli by się mechanizmów swoistego przecież dla Krakowa BP. W harmonogramie bliższym stronie społecznej, proces edukacyjny dałoby się zakończyć do czerwca-sierpnia (wraz z opracowywaniem, weryfikacją projektów), by następnie na jesieni przeprowadzić głosowanie. Przewodniczący Kośmider w trakcie dyskusji przychylił się do opcji wrześniowej, „skoro edukacja jest tak ważna”, wierząc, że projekty dałoby się zrealizować jeszcze w 2014 roku.

Niestety nie wypowiedzieli się przedstawiciele jednostek realizujących (ZIKiT, ZIS, ZEO), nie wiadomo więc do czyjej wersji bardziej się przychylają i czy wierzą w możliwość realizacji wrześniowo-głosowanego budżetu w 2014 roku. Takiej wiary nie okazał radny Dominik Jaśkowiec, zwracając uwagę między innymi na konieczność przeprowadzania przetargów w niektórych zadaniach.

Radni (lub raczej radne) bardzo nerwowo zareagowały na sugestię, że zbyt szybkie przeprowadzanie BP, może być uznane za chwyt przed kampanią wyborczą.

Cóż jednak odpowiedzieć na cytat: „Ludzi się nie zachęca przez edukację, ludzi zachęca się przez przykłady”. Sądzimy, że dużym plusem budżetu partycypacyjnego jest właśnie edukacja, świadomość jak funkcjonuje budżet miejski oraz jakie zadania może wykonywać jednostka samorządu terytorialnego, jaką jest dzielnica.

Oczekujemy kolejnego spotkania 30.01, na którym mamy się skupić na konkretnych propozycjach i zmianach do obecnie zaproponowanego harmonogramu.

Tymczasem zapraszamy do oglądania!

 

Przygotowała Martyna Niedośpiał