Rozpoczynamy projekt „NGO 2.0 i prawo”

Rozpoczynamy projekt „NGO 2.0 i prawo”, skierowany do organizacji pozarządowych z Małopolski i innych regionów, mający na celu edukację w zakresie nowych technologii oraz prawa. Projekt ten jest rozwinięciem zeszłorocznego – „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”, który cieszył się bardzo dużą popularnością wśród naszych beneficjentów. Więcej o działaniach prowadzonych w ramach projektu.