Seminarium Eksperckie „Dobre prawo dla organizacji społecznych”, 8 października 2019 roku, Warszawa

Zapraszamy do udziału w Seminarium Eksperckim pt. „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych”, organizowanym 8 października 2019 r. w Warszawie przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Stańczyka.

Celem seminarium jest dyskusja z reprezentantami i reprezentantkami rządu, przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych oraz politykami i polityczkami kandydującymi z komitetów krajowych do parlamentu w najbliższych wyborach, dotycząca dotychczasowych wniosków z prowadzonego przez nasze organizacje 2-letniego monitoringu stosowania prawa regulującego udział organizacji w kształtowaniu aktów prawnych i polityk publicznych, jak i współpracy z rządem.

Podczas seminarium Przemysław Żak, szef Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, zaprezentuje główne wnioski z monitoringu prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami społecznymi.

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu prowadzony jest 2-letni monitoring oceniający rzeczywisty stan stosowania prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi oraz rekomendujący działania na rzecz jej poprawy w obszarach:
– udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych,
– uwzględnienia ich głosu w stanowieniu prawa,
– przekazywania środków finansowych na ich działalność w interesie publicznym oraz
– dostępności informacji publicznej w pozostałych obszarach.

Wśród zaproszonych gości i moderatorów są m.in.: Prof. Piotr Gliński (Prawo i Sprawiedliwość), Wojciech Kaczmarczyk (Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Kamil Bobek (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Małgorzata Kidawa – Błońska (Platforma Obywatelska), Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15), Łukasz Gorczyński (Stowarzyszenie Dialog Społeczny),  Paweł Kasprzyk (Obywatele RP), Marcelina Zawisza (Razem), Przemysław Żak (Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka), Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Ewa Chromniak (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Sieć SPLOT).

Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium! 

  • DATA I MIEJSCE
    8 października 2019 rok (wtorek), godz. 9:00-16:00
    Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25 (III piętro), Warszawa

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, nie zwracają także kosztów związanych z dojazdem na to wydarzenie.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego”, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.