Seminarium: NGO 2.0 i PRAWO

27 czerwca 2011 zapraszamy na seminarium poświęcone problematyce prawnej NGO oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności. Poruszymy wiele kwestii istotnych z punktu widzenia funkcjonowania NGO [więcej na temat seminarium]