30. listopada, w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65 odbędzie się seminarium poświęcone problematyce prawnej, nowym technologiom elektronicznym i nurtowi wolnej kultury w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych. Seminarium podsumowuje program „NGO 2.0 – Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka od lipca prowadzi program „NGO 2.0 – Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Sklada się na niego doradztwo prawne w zakresie regulacji zakładania i bieżącego funkcjonowania NGOs, prawa autorskiego i wykorzystania nowych technologii informacyjnych w pracy organizacji. Druga gałąź projektu to szkolenia, obejmujące tę tematykę.
Wszystkich nią zainteresowanych zapraszamy na 30. listopada do sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65. Odbędzie się tam seminarium, podsumowujące działania projektowe i omawiające w skrócie problematykę adresowaną w szkoleniach i doradztwach. Do uczestnicwa zapraszamy zarówno osoby, które korzystały z projektu NGO 2.0, jak i przede wszystkim chcące poszerzyć możliwości swoich organizacji czy też rozważające ich założenie. Poruszane tematy dają wgląd w realia funkcjonowania NGOs w XXI w.

Harmonogram spotkania:
10.00-10.30 Wprowadzenie – podsumowanie projektu „NGO 2.0. Organizacje pozarzadowe w społeczeństwie informacyjnym” (Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka)
10.30-10.50 Zderzenie zwyczaju i etyki internetowej z prawem stanowionym (Joanna Kulesza)
10.50-11.10 Wolna kultura jako uspołeczniona alternatywa dla dotychczasowego modelu własności intelektualnej (Mateusz Klinowski)
11.10-11.25 Przerwa kawowa
11.25-11.45 Praktyczne prawne problemy NGO w Polsce (Julia Kluczyńska)
11.45-12.00 Web 2.0 w NGO (Michał Pałasz)
12.00-12.15 E-wolontariat (Open Office, Wikipedia) (Bartosz Kosiński)
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.30 World Cafe runda I
13.30-14.10 Przerwa obiadowa
14.10-15.00 World Cafe runda II
15.00-16.00 Podsumowanie World Cafe, ustalenia końcowe, zakończenie

Prelegenci:
Joanna Kulesza – doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim, uznana specjalistka z zakresu prawa nowych technologii i prawa międzynarodowego; autorka „Ius Internet” – pierwszej polskojęzycznej pracy, analizującej problem kolizji norm zwyczajowych rozwiniętych w społeczności internetowej z próbującym nadążyć za rozwojem technologii prawem.
Mateusz Klinowski – doktor nauk prawnych, absolwent filozofii, adiunkt na Uniwerytecie Jagiellońskim, działacz społeczny; specjalizuje się w etycznych problemach współczesnego prawa, badanych zwłaszcza metodami filozofii analitycznej.
Julia Kluczyńska – dyrektor biura Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych; specjalizuje się w prawie stowarzyszeń i fundacji; współpracuje z Federacją Organizacji Służebnych Mazowia; koordynator Centrum Pro Bono.
Michał Pałasz – specjalista w zakresie mediów społecznościowych i e-PR; kulturoznawca, akademicki ekspert w zakresie erotyzmu w kulturze i sztuce; założył i prowadzi kampanię społecznościową na rzecz wirtualnego Muzeum Sztuki Erotycznej.
Bartosz Kosiński – przewodniczący Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej MERITUM, kulturoznawca; specjalista w zakresie problematyki kultury nowych mediów elektronicznych

W celu rejestracji na seminarium, prosimy o wypełnienie formularza. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 21 w poniedziałek, 29.11.

_________________________________________________________________________________________

Projekt „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli obywatelskiej im. Stańczyka przy dofinansowaniu ze środków rządowych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.