Serdecznie zapraszamy na seminarium zamykające projekt NGO 2.0, które odbędzie się 30 listopada 2010 w Krakowie. Prelegentami będą specjaliści w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz kwestii prawa nowych technologii i wolnej kultury. Goście zaproszeni są do dyskusji o doświadczeniach i problemach, związanych z funkcjonowaniem organizacji w realiach społeczeństwa informacyjnego.

W ramach projektu prowadzone były doradztwa z zakresu prawa i wykorzystania nowych technologii informacyjnych, a także dwie serie szkoleń dla przedstawicieli NGOs. Celem seminarium jest systematyczne zebranie doświadczeń i wyzwań, związanych z nowymi technologiami w kontekście działania organizacji pozarządowych. Obejmuje to również szeroko rozumiane problemy prawne, zwłaszcza z zakresu prawa autorskiego, oraz kwestie zastosowania środków technicznych do promocji i prowadzenia NGO. W trakcie seminarium zabiorą głos specjaliści z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, prawa i stosowania nowych technologii internetowych. Przewidujemy także dyskusje w formule World Cafe, podczas których uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi doświadczenia i wątpliwościami wzajemnie i z zaproszonymi ekspertami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Projekt „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka przy dofinansowaniu ze środków rządowych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.