Seminarium NGO 2.0 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym

30. listopada, w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65 odbędzie się seminarium poświęcone problematyce prawnej, nowym technologiom elektronicznym i nurtowi wolnej kultury w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych. Seminarium podsumowuje program „NGO 2.0 – Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Udostępniamy już harmonogram wydarzenia. Więcej…