Seminarium podsumowujące monitoring finansowania samorządowej kampanii wyborczej 2010

Serdecznie zapraszamy na seminarium podsumowujące monitoring finansowania samorządowej kampanii wyborczej w Krakowie (2010r.), prowadzony przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i sfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego. Spotkanie odbędzie się 29 lipca 2011 roku w Krakowie przy ulicy Biskupiej 10/2 w godzinach 10-13.

Celem seminarium jest przedstawienie raportu Fundacji, zawartych w nim spostrzeżeń, wniosków i dalszych planowanych działań. Omówione zostaną poszczególne nieprawidłowości oraz złe praktyki zaobserwowane podczas monitoringu, a także refleksje nad regulacjami prawnymi samorządowej kampanii wyborczej. Poruszony będzie także szerszy problem tzw. pre-kampanii oraz upartyjnienia samorządu terytorialnego, widocznego już w samych przepisach dotyczących wyborów, w szczególności ich finansowania.

Zapraszamy osoby zainteresowane działalnością strażniczą, kontrolą obywatelską i przebiegiem kampanii wyborczej. Przedstawicieli świata polityki i ludzi, którym nie jest obcy aktywny udział w życiu publicznym, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Zapraszamy wszystkie obywatelki i obywateli.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail fimo@fimo.org.pl