Seminarium „Jawność a jakość procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym” odbyło się we wtorek, 20 stycznia 2015 roku, w godz. 10.00 – 14.00, w Hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie.

Materiały z konferencji

Wstęp – przywitanie (nagranie)
Zasada jawności organów władzy (nagranie)
Przemysław Żak, Fundacja Stańczyka
Jawność procesu legislacyjnego (materiałynagranie)
Krzysztof Izdebski, Obywatelskie Forum Legislacji,
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Skutki orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego dla gminnego procesu legislacyjnego (materiałynagranie)
dr Kazimierz Bandarzewski, Sędzia WSA
 Omówienie przeszkód w procesie legislacyjnym w gminach województwa małopolskiego (materiałynagranie)
Anna Cioch, Fundacja Stańczyka
Przeszkody w procesie legislacyjnym  (materiały, nagranie)
Jan Niedośpiał, Fundacja Stańczyka
Proces oparty na dowodach (nagranie)
Krzysztof Izdebski, Obywatelskie Forum Legislacji,
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
 Debata podsumowująca (nagranie)

Dlaczego?

Lokalne społeczności w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę ze znaczenia lokalnego prawa w ich życiu.

To z kolei rodzi zainteresowanie. Jakie mamy prawo? Jak jest tworzone? Kto jest zaangażowany w proces? I dla kogo?

Bardzo wiele zależy od tego, jak łatwo jest znaleźć odpowiedź na te pytania.

Jeśli trudno – prędzej czy później doprowadzi to do poczucia wykluczenia, zmniejszenia zaufania do władzy, niepokojów.

Jak powinno wyglądać informowanie o procesie legislacyjnym? Jakie informacje powinny być dostępne i gdzie? Jak zniwelować napięcia i włączyć mieszkańców w proces tworzenia prawa?

Na te i inne pytania staraliśmy się udzielić odpowiedzi na seminarium, którego organizacji towarzyszyło przekonanie, że jakość lokalnego procesu legislacyjnego leży w interesie zarówno lokalnych społeczności, jak i lokalnych organów władzy.

Nasze seminarium jest skierowane przede wszystkim do władz samorządowych z terenu województwa małopolskiego. Zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych,  przewodniczących rad, sekretarzy i pracowników urzędów. Jesteśmy pewni, że Państwa wiedza, doświadczenia i refleksje będą stanowić cenny wkład w dyskusję, z korzyścią dla innych uczestników, naszej organizacji i Państwa samorządów.

Prelegenci

dr Kazimierz Bandarzewski – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Krzysztof Izdebski – Obywatelskie Forum Legislacji, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Piotr Marczyk – współpracownik Pracowni Obywatelskiej, zajmuje się tematyką uczestnictwa obywateli w życiu publicznym

Przemysław Żak – prawnik Programu Prawnego Fundacji Stańczyka

Anna Cioch – Program Działań Strażniczych Fundacji Stańczyka

Jan Niedośpiał – Program Przejrzysty Kraków Fundacji Stańczyka


banerSeminarium jest częścią projektu “Krakowskie Obserwatorium Legislacyjne”,
który realizujemy w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.