Senacki projekt ustawy o zrzeszeniach – uwagi fimo

W II połowie listopada pojawiły się informacje o senackim projekcie ustawy zrzeszeniach. Ma ona zastąpić obowiązującą ustawę prawo o stowarzyszeniach. Inicjatywa potrzebna po 21 latach powstawania III sektora w Polsce, powinna jednak podlegać szerokim konsultacjom oraz dużemu zaangażowaniu organizacji – pamiętajmy, że to fundamentalny akt dla społecznej aktywności w naszym kraju. Wstępne konsultacje społeczne zakończyły się 3 grudnia 2010r. 14 grudnia 2010 zaplanowane jest spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds współpracy z organizacjami pozarządowymi, na którym mają być omawiane zgłoszone uwagi do projektu. FIMO również zgłosiło swoją opinię.
Projekt ustawy dostępny jest [TU].
Uwagi wstępne naszej Fundacji [TU].