Spotkanie grupy roboczej w OFOP – coś o sporcie

Spotkanie

2 marca 2017 r. w OFOP odbyło się spotkanie roboczego zespołu przy partnerstwie nr 28, które dotyczyło planowanych zmian w ustawie o sporcie [zob. więcej]. Brałem w nim udział jako ekspert prawny i przy okazji (tak, użyczyłem się też OFOPowi 😉 ) – ekspert OFOP.

Uczniowskie kluby sportowe

Jak część osób wie, ustawa ta reguluje specyficzny rodzaj stowarzyszeń – uczniowskich klubów sportowych – które na jej mocy otrzymują osobowość prawną ale są ewidencjonowane wyłącznie u starostów [zob. art. 4]. Omawiane propozycje idą w stronę tworzenia systemu wyboru (dowolnego) dla tych podmiotów, czy zarejestrują się w KRS czy u Starosty.

Nasz pogląd

Temat o tyle ciekawy, co będący przedmiotem mojego zainteresowania jeszcze z czasów prac nad projektem nowelizacji prawa o stowarzyszeniach, gdy proponowałem w dyskusjach likwidację tej formy z ustawy o sporcie i proste wskazanie, że klubami sportowymi mogą być stowarzyszenia oraz stowarzyszenia zwykłe działające wprost na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Niestety wtedy to nie wyszło. Tymczasem jedno się wciąż nie zmieniło. Jak to ładnie prawniczo określić? Nie widać ratio podtrzymywania osobnej regulacji ustawowej i osobnego nie scentralizowanego systemu ewidencjonowania tej grupy osób prawnych wyodrębnionej w ustawie o sporcie. Ani pozorne ograniczenie członkostwa z art. 4 ust. 3, będąc katalogiem otwartym, tego nie tłumaczy, ani ograniczenie tej formy do klubów bez działalności gospodarczej (gdy ta się pojawia aktywuje się wymóg wpisu do KRS). Nie przekonuje też pozorne ułatwienie w rejestracji (gdy wziąć pod uwagę regulację “nowych” stowarzyszeń zwykłych).

Jest to nie uzasadniony wyjątek w systemie prawa polskiego, w szczególności od wejścia w życie noweli prawa o stowarzyszeniach w 2016 r.

 

Będziemy dawać znać co dalej.

Opracował Przemysław Żak

To i inne działania podejmujemy tylko dzięki Waszemu wsparciu. Od ponad roku Fundacja Stańczyka utrzymuje się tylko dzięki waszym wpłatom.

81 2490 0005 0000 4500 5191 0410
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tytułem: „Darowizna na działalność statutową”

Darowizny na cele statutowe możesz odpisać od podatku dochodowego
(do 6% wysokości dochodu)