Spotkanie Stowarzyszenia Stańczyka

Stowarzyszenie Stańczyka zabiera się do pracy

Stowarzyszenie Stańczyka miało swoje pierwsze spotkanie 2 lutego. Poprowadziła je Anna Borowiec, będąca reprezentantką Stowarzyszenia. Członkowie organizacji oraz zaproszeni goście dyskutowali w jaki sposób sprzęgnąć Fundację Stańczyka ze Stowarzyszeniem Stańczyka, ponieważ naszym planem jest sprzęgnięcie tych dwóch organizacji i ostatecznie przejęcie zarządzania zadaniami i dorobkiem fundacji przez nowopowstałe stowarzyszenie.

W trakcie spotkania omówiliśmy priorytety na najbliższy rok.

Kraków przejrzysty do ostatniej złotówki

Mamy kolejny pomysł na zbudowanie portalu przejrzystykrakow.pl. Planujemy doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie wydatki miasta będą jawne i przedstawiane w przystępnej formie na naszym portalu zajmującym się zbieraniem danych publicznych. Naszym celem jest upublicznienie rejestrów umów wszystkich jednostek miejskich w formacie, który umożliwi ich analizę.

Podjęliśmy już pierwsze kroki w tym celu. Jan Niedośpiał przeksztalcił dostępne rejestry umów do formatów edytowalnych, poniewaz UMK odmówiło udostępnienia ich nam w takich właśnie plikach. Wkrotce będa dostępne dla wszystkich, na naszym portalu.

Działania edukacyjne

Chcemy zmieniać postawy ludzi. Nie da się tego dokonać bez podjęcia działań edukacyjnych. Omówiliśmy możliwość rozpoczęcia szkoleń dla administracji na uczelniach wyższych, w szpitalach oraz Policji z dostępu do informacji publicznej. Zgodnie uznaliśmy, że dotychczasowe działania edukacyjne podejmowane głównie przez Annę Cioch powinny nabrać większego usystematyzowania.

16463050_1239893289410446_124571061972952385_o

fot. Andrzej Wiekiera

Dobre prawo dla NGO

Dzięki zaangażowaniu Przemysława żaka, Fundacja od dłuższego czasu angażuje się w działania Partnerstwa 28, które będzie kontynuowane również w 2017 r.

Obecni na spotkaniu członkowie Stowarzyszenia zgodzili się, że musimy bacznie przyglądać się działaniom dotyczącym NCRSO.

Naszym długofalowym planem jest utworzenie “pasa transmisyjnego”, czyli odbywania seminariów i publikowania regularnie tekstów, które zwiększa zainteresowanie aktywistów i organizacji pozarządowych ich prawem do petycji, wniosków i skarg.

15894576_1475296795831398_247044942955349873_n


Opracowała Małgorzata Podstawa

 

Wesprzyj nas!

Wszystkie działania podejmujemy tylko dzięki waszemu wsparciu. Od ponad roku Fundacja Stańczyka utrzymuje się tylko dzięki waszym wpłatom.
81 2490 0005 0000 4500 5191 0410
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tytułem: „Darowizna na działalność statutową”

Darowizny na cele statutowe możesz odpisać od podatku dochodowego
(do 6% wysokości dochodu)