Stańczykowa edukacja obywatelska

W okresie od czerwca 2016 do stycznia 2017 Anna Cioch z ramienia Fundacji Stańczyka brała udział w projekcie NA SKOS realizowanym przez Stowarzyszenie Rampa. W ramach tego projektu Anna uczyła się, czym jest edukacja obywatelska i jak edukować młodzież.

Szkoła Edukatorów Obywatelskich

Pierwszym etapem projektu była Szkoła Edukatorów Obywatelskich – warsztaty prowadzone przez ekspertów m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

13340338_1732323026980450_459515935539488876_o

Fot. Aleksandra Latocha

BootcampEDU+

Kolejnym etapem projektu było spotkanie edukatorów i nauczycieli krakowskich, podczas którego omawiano problemy i wyzwania, przed którymi stają osoby prowadzące edukację obywatelską.

13483095_1737758026436950_8641410364579531565_o

Fot. Aleksandra Latocha

Symulacja wyborów

Anna miała też przyjemność współprowadzić grę edukacyjną dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie. Uczniowie zostali podzieleni na kilka grup: kandydatów, wyborców, media, komisję wyborczą i odegrali wybory samorządowe. Nie zabrakło kreatywnych sposobów prowadzenia kampanii wyborczej i obfitującej w porywające przemówienia debaty kandydatów. A „przy okazji” uczniowie dowiedzieli się, czym są i według jakich zasad odbywają się wybory.

Gra w Urzędzie Miasta Krakowa

Finałem projektu była przeprowadzona przez Annę Cioch i Annę Borowiec gra edukacyjna dotycząca informacji publicznej dla uczniów Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2. Uczniowie poruszali się po Urzędzie Miasta Krakowa i zdobywali informacje publiczne, a potem obserwowali sesję Rady Miasta.

16174820_1279679622078936_1739579841039168341_n

Opracowała Anna Cioch

Wesprzyj nas!

Wszystkie działania podejmujemy tylko dzięki waszemu wsparciu. Od ponad roku Fundacja Stańczyka utrzymuje się tylko dzięki waszym wpłatom.

81 2490 0005 0000 4500 5191 0410
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tytułem: „Darowizna na działalność statutową”

Darowizny na cele statutowe możesz odpisać od podatku dochodowego
(do 6% wysokości dochodu)