Stańczykowe lekcje WOSu

W marcu i kwietniu zaprosiliśmy dyrektorów i nauczycieli krakowskich liceów do udziału w akcji dotyczącej prawa dostępu do informacji publicznej zwanej “Krakoski BIP”. Był to kolejny stańczykowy projekt z zakresu edukacji obywatelskiej zwiększający świadomość mieszkańców. Odbiorcami działań była młodzież II klas licealnych. 


Ile wynosi budżet Waszej szkoły?

Nasze spotkania były praktycznym dopełnieniem przedmiotu Wiedza o społeczeństwie i miały za zadanie przyczynić się do wzrostu zaangażowania krakowskiej młodzieży w sprawy obywatelskie. Pomogły też skompletować rekomendacje na rzecz poprawy funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.

Nasz zespół w składzie: Anna Cioch, Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz i Andrzej Wiekiera pojawił się zajęciach, w trakcie których po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, uczniowie zostali poproszeni o uzupełnienie formularza obserwacji stron Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl). Do przeprowadzenia tego działania niezbędny był dostęp do Internetu, dlatego każde z półtoragodzinnych spotkań odbywało się w pracowni komputerowej.


Pełnoletni przed wyborami

Udział uczniów w naszej akcji był dla nich ciekawym doświadczeniem, dzięki niej poznali w jaki sposób funkcjonuje administracja w mieście: jak i kiedy podejmowane są decyzje, jak działa budżet miasta, w jakim kierunku planowany jest rozwój Krakowa. Przekonali się, że na BIP można znaleźć m.in. 10022 uchwały Rady Miasta Krakowa czy projekty uchwał, które mogą zacząć obowiązywać wpływając na życie mieszkańców.


Dzięki naszej akcji zwróciliśmy uwagę młodzieży na to, że pełnoletniość niesie za sobą nie tylko szereg praw, ale też daje obowiązek budowania społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że warto oswajać młodych ludzi z kontaktem z instytucjami państwowymi (jako mieszkaniec, przedsiębiorca, społecznik), a temu służą umiejętności takie jak m.in. poruszanie się w BIP i rozumienie, jakie informacje się tam znajdują. Dostarczyliśmy uczniom praktycznej wiedzy i umiejętności, które w rezultacie mogą wpłynąć na ich zainteresowanie życiem publicznym  i partycypacją społeczną.

 

Zaproś nas do swojej szkoły!

Jeśli chcielibyście zaprosić nas do swojej szkoły na lekcję o dostępie do informacji publicznej, napiszcie do nas!