Konferencja

„Kontrola obywatelska – niechciana siostra partycypacji?”

Kraków, Spółdzielnia Handlowo – Usługowa „Kłos” (ul. Szlak 65)

poniedziałek, 24 lutego 2014 r.
 

PROGRAM

14:00   Rejestracja uczestników

 

14:30   Rozpoczęcie konferencji: prezentacja działań Fundacji Stańczyka, wprowadzenie do projektu

               Szkoła Działań Strażniczych

              Anna Cioch, koordynatorka projektu Szkoła Działań Strażniczych

 

15:00   Prezentacja wyników działań uczestników Szkoły Działań Strażniczych

    .

15:45   Przerwa kawowa

 

16:00   Chcemy uczestniczyć, nie kontrolować!

              Karol Mojkowski, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

 

16:30   Na co krakowskiej partycypacji kontrola obywatelska?

             Przemysław Dziewitek, Stowarzyszenie Pracownica Obywatelska

 

17:00   Dyskusja

             Moderacja: Przemysław Żak, Fundacja Stańczyka

 

17:30   Rozdanie pamiątkowych dyplomów uczestnikom Szkoły Działań Strażniczych

 

17:45   Poczęstunek, zakończenie konferencji

 

info-swiss-dofin_sds13