Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Działań Strażniczych! Ogólne informacje o projekcie znajdziecie tutaj.

Program Szkoły Działań Strażniczych

 

 

  • Rekrutacja uczestników : kwiecień – czerwiec 2013. Udział w projekcie jest bezpłatny.
  • Warsztaty z instrumentów prawnych i metodologii działań strażniczych: 22.06.2013 r.-30.06.2013 r.
    • I grupa: 22.06., 23.06., 25.06.26.06. w godz. 9:00 – 17:00 przy ul. św. Filipa 23/3
    • II grupa: 25.06., 26.06., 29.06., 30.06 w godz. 9:00 – 17:00 przy ul. św. Filipa 23/3

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie 12-osobowe grupy, każda grupa weźmie udział w czterech 8-godzinnych dniach warsztatów. 2 dni będą dotyczyć prawa dostępu do informacji publicznej, instytucji skarg i wniosków oraz prawnych uwarunkowań konsultacji społecznych. Tę część poprowadzi dwóch trenerów: Przemysław Żak oraz II inny członek Programu Poradnictwa Prawnego Fundacji.

Kolejne 2 dni będą dotyczyć metodologii prowadzenia działań strażniczych. Poprowadzi je Jan Niedośpiał. Zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował zarówno planowania działania strażniczego, w tym ewentualnych monitoringów jak i późniejszych działań na rzecz zmiany w tym sposobów komunikowania informacji opinii publicznej. Współprowadzącym w trakcie jednego z dni będzie ekspert działań strażniczych portalu watchdog.org.pl mający doświadczenie w prowadzeniu działań z kontroli obywatelskiej.

  •  Prowadzenie działań strażniczych: 1.07.2013 r. – 31.12.2013 r.

W tej części uczestnicy wybiorą, zaplanują i przeprowadzą działania strażnicze. Zostaną podzieleni na 4 – osobowe zespoły, nad każdym zespołem będzie czuwał opiekun, współpracownik Fundacji posiadający doświadczenie w działaniach strażniczych. Każdy opiekun będzie odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu planu działania, analizie problemu i prowadzeniu działania strażniczego oraz pomoc w samodzielnym przygotowaniu z niego raportu i/lub dodatkowych działań w zakresie działań na rzecz zmiany. Uczestnicy będą konsultować swoją pracę z ekspertami merytorycznym i prawnym.

  • Spotkanie uczestników z profesjonalnym watchdogiem: w okresie prowadzenia działań strażniczych.
  • Sporządzenie raportów z działań: 1.01.2014 r. – 31.01.2014 r.

Każdy zespół sporządzi raport z prowadzonego przez siebie działania strażniczego. Raporty zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji. Uczestnicy będą pracować przy opracowywaniu i składzie graficznym raportów pod okiem opiekunów, nabywając przy tym umiejętności technicznych związane z przygotowaniem publikacji.

  • Konferencja promująca aktywność w zakresie kontroli obywatelskiej oraz wyniki działań strażniczych uczestników projektu: 1.02.2014 r. – 28.02.2014 r.

Celem konferencji będzie z jednej strony podsumowanie projektu z promocją najciekawszych działań uczestników (2 najciekawsze działania strażnicze zostaną przedstawione w trakcie konferencji przez uczestników) i ich wyników, z drugiej strony promocja kontroli obywatelskiej poprzez pokazanie różnych działań prowadzonych w Polsce, skali i problemów w działalności strażniczej.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

info-swiss-dofin_sds13_z-logo