Na przełomie września i października, ramach projektu „NGO 2.0 i prawo” odbędą się trzy bezpłatneszkolenia dla organizacji pozarządowych, mające na celu edukację w zakresie prawa oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi web 2.0 w promocji i pracy NGO.

Aby przystąpić do rekrutacji, wypełnij poniższy formularz:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Rekrutacja trwa do 19 września 2011. Szkolenia będą odbywały się w godzinach 9:00 – 16:00, w Krakowie przy ul. Szpitalnej 38/2 (naprzeciwko Teatru J. Słowackiego).

W szkoleniach mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych (maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji). Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby lub organizacje, które zgłoszą się na cały cykl szkoleń.

Informacji na temat szkoleń udziela:
Monika Banach | Koordynator projektu NGO 2.0 i PRAWO | +48 503 433 636 |monika.banach@fimo.org.pl

OPISY SZKOLEŃ

• 24.09. „NGO i web 2.0” (szkolenie jednodniowe)

Michał Pałasz, Monika Kurowska

Czy wiesz co to narzędzia web 2.0? Czy pojęcie social media coś Ci mówi? Być może doskonale je znasz ale nie wiesz jak można je zastosować aby ulepszyć działalność Twojej organizacji? Zapraszamy na szkolenie, które będzie koncentrować się na identyfikacji i wykorzystaniu narzędzi web 2.0, które usprawnią funkcjonowanie Twojej organizacji.

• 08.10. „Prawo a powstawanie i funkcjonowanie organizacji” (szkolenie jednodniowe)

Przemysław Żak, Paweł Bakalarz

Rejestracja organizacji, działalność statutowa, odpłatna, nieodpłatna, osobowość prawna, reprezentowanie a kierowanie sprawami, odpowiedzialność prawna członków zarządu, znaczenie zapisów statutowych… Czy te pojęcia te są Ci znane? A czy jesteś pewna/-y, że wiesz co się za nimi kryje zgodnie z przepisami? Czy miałeś/aś kiedyś te przepisy przed sobą? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, chcesz poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę – zapraszamy na nasze szkolenie.

• 28-29.10. „Prawo autorskie i wolna kultura w pracy współczesnego NGO” (szkolenie dwudniowe)

Paweł Bakalarz, Przemysław Żak

Czy wiesz, jak prawo rozumie utwór? W jakim zakresie wolno Ci korzystać z treści znalezionych w internecie czy opublikowanych w tradycyjnej prasie? Jakie warunki powinna spełniać umowa przenosząca prawa autorskie? Czy również wymagasz przenoszenia wszystkich praw majątkowych wykonawcy i nie widzisz alternatywy?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania lub uważasz swoją wiedzę za zbyt powierzchowną – to szkolenie odpowie na Twoje potrzeby.

W module pierwszym zostaną poruszone kwestie pozycji prawa autorskiego w systemie, a przede wszystkim wyjaśnione podstawowe instytucje. Współczesny świat coraz silniej opiera się na dobrach niematerialnych, kapitale informacyjnym. Na szczeblu międzynarodowym toczą się dyskusje na temat nowego porozumienia w tym zakresie, ACTA. Na poziomie krajowym wciąż wzbudzają kontrowersje prywatne nagrody dla Policji, tzw. „Złote Blachy” za skuteczność w ochronie praw własności intelektualnej. Skuteczne i bezpieczne działanie organizacji wymaga świadomości tej problematyki i jej podstawowego rozumienia.

W związku z tymi potrzebami szkolenie omawiać będzie na przykładach podstawowe pojęcia:
– utwór
– twórca
– domena publiczna
– prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe
– dozwolony użytek utworów chronionych
– licencja
– przeniesienie autorskich praw majątkowych

Drugi moduł szkoleniowy to prawo w działaniu:
– zasady tworzenia umów autorskoprawnych – interakcja z organizacjami zbiorowego zarządzania. Ponadto przedstawiona zostanie dynamicznie rozwijająca się sfera tzw. Wolnej/Otwartej Kultury jako uspołecznionej odpowiedzi na dominujący model korzystania z praw autorskich. Wyjaśniona zostanie historia i założenia nurtu, a także stosowane licencje, używane w nich mechanizmy i przyświecające zasady. Wskazane zostaną także źródła wyszukiwania materiałów autorskich do korzystania na wolnych zasadach.

Wszystko to w ciągu dwudniowego szkolenia, prowadzonego przez sympatycznych, kompetentnych prowadzących: prawników, żywotnie zainteresowanych tą tematyką.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.