Szkolenie „Dostęp do informacji publicznej” – Tarnów, 16.3.2013

Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli NGO z województwa małopolskiego na szkolenie pt. „Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo do wiedzy”, które odbędzie się w dniu 16 marca br. (sobota) w godz. 9.30 – 16.30 w Hotelu Tarnovia (sala konferencyjna nr 3, IV piętro) przy ul. Kościuszki 10 w Tarnowie.

Zachęcamy do uczestnictwa zarówno osoby, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji, jak i osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Nasze podejście zawsze dotyczy perspektywy obywatela, a nie administracji.

Szkolenie jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów podróży dla osób dojeżdżających na szkolenie spoza Tarnowa. Uczestnicy szkoleń otrzymają też certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”, którego celem jest m.in. podniesienie świadomości i znajomości prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej wśród obywateli naszego regionu. 

Program szkoleń przygotowany został m.in. na podstawie wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie br. monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin woj. małopolskiego oraz doświadczeń Fundacji Stańczyka, jako organizacji prowadzącej doradztwo dla obywateli i NGO w tym zakresie.

Szczegółowy program szkolenia można znaleźć TUTAJ.

Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • czym jest informacja publiczna?
 • jakie ma ona znaczenie dla życia każdego i każdej z nas?
 • kto musi ją udostępniać?
 • jakie są ograniczenia w udostępnianiu informacji?
 • kto może wnioskować o informację?
 • jakie obowiązują w tej kwestii procedury (na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej)?
 • jak przygotowywać wnioski o dostęp do informacji publicznej?

Trenerami są prawnicy i praktycy – na co dzień korzystający ze swoich praw i egzekwujący je:

 • Przemysław Żak
  Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki). Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Członek zarządu Fundacji Stańczyka. Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności NGO (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.
 • Anna Rozkuszka
  Studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ, młodszy doradca Programu Poradnictwa Prawnego Fundacji Stańczyka, zainteresowana prawnymi aspektami działalności strażniczej i NGO, praktycznymi i teoretycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej. Brała udział w różnych działaniach z zakresu kontroli obywatelskiej, dzięki którym zdobyła również doświadczenie z zakresu stosowania prawa do informacji. Członkini Zarządu Fundacji Stańczyka.

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy nie później niż do 13 marca 2013 r. Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Każda przyjęta osoba otrzyma w dniu 14 marca mailowe potwierdzenie udziału wraz z podaniem dokładnego miejsca szkolenia.

Kontakt:

Małgorzata Fedas – koordynatorka projektu
tel. 503 433 636 lub 606 930 819
e-mail malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl

 

***